Asiakirjamallit

Freelancer-sopimus, SV [Frilansavtal]

Freelancerin ja toimeksiantajan välillä kannattaa tehdä selkeä, kirjallinen sopimus. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 13.3.2023

Freelancerilla tarkoitetaan tässä yksityisyrittäjää

Freelancerilla tarkoitetaan tavallisesti henkilöä, joka tekee toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle oman yrityksensä kautta. Tällöin ei ole lähtökohtaisesti kyse työsuhteesta. Toisaalta freelancerilla voidaan myös viitata myös työsuhteiseen henkilöön, joka tekee keikkaluontoista työtä. Joissain tilanteissa juridinen ja tosiasiallinen ero työsuhteeseen voi olla häilyvä.

Tämä sopimusmalli ohjeistuksineen lähtee oletuksesta, että freelancer on ulkopuolinen – käytännössä yksityinen – yrittäjä, joka tarjoaa palveluita toimeksiantosuhteen muodossa. Tällaisissa tilanteissa osapuolet voivat sopia toimeksiannon ehdoista hyvin vapaasti.

Kirjallisella sopimuksella ehkäiset riitoja ja epäselvyyksiä

Freelancer-sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien ehkäisemiseksi. Useinkaan sopimuksia koskevat riidat eivät johdu kummankaan osapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä ovat jo alun alkaen eronneet toisistaan. Kirjallisesta sopimuksesta voidaan helposti tarkistaa jälkikäteen, mitä osapuolten välillä oli sovittu.

Helpoin tapa laatia freelancer-sopimus ruotsiksi

Hyödyntämällä tätä freelancer-sopimuksen mallia saat käyttöösi juristiemme laatimat sopimusehdot. Sinun tarvitsee vain valita pikavalintojen avulla sopimukseesi haluamasi kohdat sekä vastata tarvittaessa palvelun esittämiin jatkokysymyksiin. Voit myös halutessasi kirjoittaa omia ehtojasi. Lopputuloksena on laadukas ja tilanteeseesi sopiva ruotsinkielinen freelancer-sopimus.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 13.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023