Konsulttisopimus

Konsulttisopimuksella tarkoitetaan sopimusta asiantuntijapalveluiden myynnistä. Kirjallinen sopimus on keskeisin instrumentti, jolla osapuolet voivat hallita oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan konsultaatiosuhteessa. Hyvä sopimus voi suojata sekä konsulttia että asiakasta.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Mistä konsulttisopimuksessa kannattaa tyypillisesti sopia?

Konsulttisopimukset ovat hyvin erilaisia, mutta monesti sopimukseen sisällytetään kaikki tai useampi seuraavista kohdista:

  • Konsultaation sisältö ja tavoitteet --> sopimuksen tärkein kohta
  • Palkkio ja maksuehdot --> onko palkkio esim. kiinteä vai vaihteleva
  • Konsultaation aikataulu & sopimuksen voimassaolo --> huomioi esimerkiksi irtisanomisaika
  • Alihankkijoiden käyttäminen --> saako konsultti käyttää alihankkijoita työnsä apuna
  • Työskentelytavat --> esim. työn johto, valmiin työn tarkistaminen, henkilötietojen käsittely
  • Immateriaalioikeudet --> kuka omistaa työn konsulttityön tulokset (esim. uudet tekijänoikeudet)
  • Liikesalaisuuksien salassapito --> rutiininomaisesti kaikessa asiantuntijatyössä
  • Kilpailukielto --> konsultti ei voi kopioida asiakkaan liikeideaa
  • Houkuttelukielto --> osapuolet eivät saa houkutella toistensa työntekijöitä omaan palvelukseensa
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen --> miten mahdolliset sopimuskiistat ratkaistaan

Mitä konsulttisopimuksen mallimme sisältää?

Konsulttisopimuksen mallimme sisältää juristien laatimat malliehdot satoihin eri konsultaatiotilanteisiin. Voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu ohjaa sinua eri kohdissa ja kertoo, mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon hyvän ja tasapainoisen sopimuksen saavuttamiseksi.

Vinkkimme konsulttiyritykselle: houkuttelukielto voi suojata konsulttiyrityksen investointeja työntekijöihinsä

Tiiviissä palvelusuhteessa kahden yrityksen asiakkaat ja erityisesti työntekijät ovat monesti paljon tekemisissä toistensa kanssa. Tällöin jollekin osapuolelle saattaa syntyä houkutus houkutella kumppaniyrityksen tietty työntekijä tai asiakas itselleen.

Nimenomaan konsultoinnissa konsultti rekrytoidaan monesti asiakasyritykseen töihin, kun asiakas on havainnut henkilön osaavaksi. Toisinaan ratkaisu on win-win, mutta tyypillisemmin konsultointiyritys menettää osaavan työntekijän ja joutuu kohdistamaan resursseja uuden työntekijän etsimiseen.

Ei-toivottua houkuttelua voidaan ehkäistä kieltämällä se konsulttisopimuksessa erikseen. Tällaiset kilpailua ja ihmisten vapaata liikkuvuutta rajoittavat sopimusehdot pitää toki perustella huolellisesti, mutta esimerkiksi suuret työntekijöihin kohdistuvat koulutusinvestoinnit ja tietynlainen asiakassuhde saattavat antaa houkuttelukieltoon asianmukaiset perusteet.

Vinkkimme asiakasyritykselle: suojaa liiketoimintamallisi salassapitoehdolla ja mahdollisesti kilpailukieltoehdolla

Liikesalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan rutinoituneesti lähes kaikissa liikesuhteissa. Konsultaation luonteeseen kuuluu korostetusti tiedon vaihtaminen, joten kiinnitä suojattavan tiedon määrittelyyn, salassapitorikkomusten sanktiointiin ja salassapidon muihin ehtoihin erityistä huomiota.

Jos liiketoimintamallisi on ainutlaatuinen ja luotat konsultille poikkeuksellisen esteettömän pääsyn esimerkiksi tuotekehitykseesi, asiakkaisiisi ja kumppaneihisi, myös kilpailukieltoon on monesti perusteet. Voit siis kirjata konsulttisopimukseen, että konsultti ei saa alkaa harjoittaa kilpailevaa toimintaa oman liiketoimintasi kanssa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group