Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana

Työsopimuksen purkaminen on irtisanomista vahvempi menettely. Purkamisessa työsuhde päättyy välittömästi purkamisilmoituksen jälkeen. Työsuhteen purkaminen on aina mahdollista koeajalla. Lisäksi voit purkaa työsuhteen, jos työnantaja laiminlyö olennaisesti joko työsopimuksesta tai laista johtuvia velvoitteitaan.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen aiheuttaa työsuhteen välittömän lakkaamisen, eli mitään irtisanomisaikaa ei ole. Purkaminen on mahdollista vain laissa säädetyillä perusteilla. Yleensä työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta edellyttää työnantajalta varsin vakavaa sopimusrikkomusta – ellei kyse ole koeaikapurusta. Työsopimuksen perusteeton ennenaikainen päättäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen, joten purkuperusteet kannattaa selvittää perusteellisesti.

Purkamisen perusteet ja niihin vetoaminen

Työntekijällä on aina mahdollisuus purkaa työsopimus koeajalla puhtaasta halustaan, eikä mitään perusteluja tällöin tarvita.

Koeajan ulkopuolella purkamisen edellytyksenä on, että työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi palkanmaksun olennainen laiminlyönti tai se, että työnantaja on työsopimusta solmittaessa johtanut työntekijää harhaan jonkin olennaisen seikan osalta. Perusteiden täyttymistä arvioidaan kokonaisuutena kussakin yksittäistapauksessa.

Työntekijän on vedottava purkuperusteeseen 14 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon purkuperusteesta. Työnantajan olennaiseen sopimusrikkomukseen onkin syytä reagoida viipymättä, mikäli haluaa vedota purkuoikeuteensa.

Työnantajaa kuultava

Huomaathan, että ennen työsopimuksesi purkamista sinun on varattava työnantajallesi tilaisuus lausua kantansa purkamisen perusteista.

Pura työsuhde mieluiten kirjallisesti

Purkaminen on viisainta tehdä kirjallisesti, jotta siitä on olemassa todiste. Purkamisilmoitus on kätevintä laatia Docuella, jolloin voit lähettää ilmoituksen työnantajallesi sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoitus toimii samalla vastaanottokuittauksena. Jos työnantaja jostain syystä kieltäytyisi allekirjoittamasta purkuilmoitusta, voidaan ilmoitukseen ottaa allekirjoitus sellaiselta todistajalta, joka antaa sanansa siitä, että työnantaja on vastaanottanut ilmoituksen.

Voit samalla ilmoituksella pyytää työnantajalta myös kirjallisen työtodistuksen.

Työsuhteen pitäminen purkautuneena

Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Näin absurdissa tilanteessa purkamisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group