Asiakirjamallit

Optiosopimus

Optio antaa haltijalleen oikeuden tehdä tietyn oikeustoimen myöhempänä ajankohtana, mutta ennalta sovituin ehdoin. Tässä asiakirjamallissa optiosopimuksen kohteena ovat yhtiön antamat osakkeet. Lue lisää

Optio oikeuttaa myöhemmin kauppaan

Optio antaa haltijalleen oikeuden tehdä tietyn oikeustoimen myöhempänä ajankohtana, mutta ennalta sovituin ehdoin. Lähes poikkeuksetta tuo oikeustoimi on kauppa – option haltija saa harkintansa mukaan joko ostaa tietyn omaisuuserän option asettajalta tai myydä tälle jotain.

Optio on haltijalleen korostetusti oikeus, ei velvollisuus. Haltijan päätäntävallassaan siis on, käyttääkö hän optionsa. Toiselle osapuolelle, option antajalle, optio muodostaa velvollisuuden toimia option haltijan valinnan mukaan. Option kaikki ehdot kirjataan tyypillisesti kirjalliseen optiosopimukseen.

Option kohteena voi olla melkeinpä mitä vaan. Tässä yhteydessä rajaamme tarkastelun osakeyhtiön osakkeisiin, jotka ovat kenties tavallisin optiosopimusten kohde. Osakeoptioita käytetään paljon erityisesti henkilöstön kannustamisessa (ns. työsuhdeoptiot).

Taloudellinen logiikka taustalla – miksi optioita käytetään?

Arvopaperimarkkinoilla optioita voidaan käyttää esimerkiksi riskeiltä suojautumiseen tai sen veikkaamiseen, että tietyn osakkeen arvo laskee tulevaisuudessa. Jos optioita käytetään taas yhtiön henkilöstön kannustamiseen, optiosopimuksen ehdot asetetaan sellaisiksi, että henkilöstö hyötyy yhtiön osakkeen arvonnoususta tulevaisuudessa. Näin heitä voidaan tehokkaasti kannustaa toimiin, joilla luodaan pitkän aikavälin arvoa yhtiölle.

Optio ei tule haltijalleen yleensä ilmaiseksi. Raha on tyypillisin vastike, mutta vastikkeena voi olla muukin velvollisuus. Esimerkiksi työsuhdeoptioissa optioiden käyttämisen edellytykseksi asetetaan tyypillisesti tietyn mittainen työsuhde yhtiön palveluksessa.

Sovi osakkeiden merkintäehdot tarkasti

Optiosopimuksen keskeisintä ainesta ovat osakkeiden merkintää koskevat ehdot. Ainakin seuraavat seikat on syytä kirjata sopimukseen:

 • Optioiden ja osakkeiden välinen merkintäsuhde eli kuinka monta osaketta yhdellä optiolla voi merkitä
 • Osakkeiden merkintäaika, joka voi olla jopa useiden vuosien päässä
 • Osakkeiden merkintähinta, joka voi perustua esimerkiksi yhtiön markkina-arvoon sopimuksentekohetkellä
 • Viittaus päätökseen, johon optioiden antaminen yhtiöstä perustuu (yhtiökokouksen tai tietyissä tapauksissa hallituksen päätös)

Työsuhdeoptiot – näin ne toimivat

Optioita käytetään yleisesti henkilöstön kannustamisessa. Monesti osakkeiden merkintäaika asetetaan tällöin useiden vuosien päähän, ja ennen merkintää optiot on myös mahdollista menettää, jos työsuhde (tai toimitusjohtajan toimisuhde) ei kestä riittävän pitkään.

Tyypillinen sitouttamisaika optio-ohjelmissa on 3–5 vuotta (ns. vesting period). Perinteisin optio-ohjelman kesto lienee neljä vuotta.

Optio-ohjelman ajan optioita kertyy ohjelmaan osallistuvalle avainhenkilölle tasaisesti, kunhan hän pysyy yhtiön palveluksessa. Jokainen työskentelykuukausi kerryttää tässä ajattelutavassa hänelle tietyn määrän optioita lisää.

Tasaisesta optioiden kertymisestä poiketaan tavallisesti ehdolla, jonka mukaan optiot raukeavat täysin, ellei yhteistyö kestä vähintään tietyn mittaista aikaa optiosopimuksen allekirjoittamisesta (esim. yksi vuosi). Tällaiselle ehdolle on luontaiset perusteet erityisesti tilanteessa, jossa optioita tarjotaan uudelle työntekijälle, jonka soveltuvuudesta tehtäviinsä ei ole vielä näyttöä.

Mikäli olet vasta palkkaamassa uutta työntekijää, työsopimuksen hänelle laadit helpoiten palvelumme suositulla työsopimusmallilla.

Mitä tämä optiosopimuksen malli sisältää?

Palvelumme sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Sopimuksen tarkoitus ja optioiden määrä
 • Optioiden hinta ja maksaminen
 • Osakkeiden merkintä ja maksaminen
 • Osakassopimukseen liittyminen
 • Optioiden raukeaminen tietyissä työnteon päättymistilanteissa (vesting)
 • Optioiden luovuttaminen ja siirto
 • Optionhaltijan oikeudet erityistilanteissa (esim. voitonjako, osakeannit)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Valitsemasi mallisisällöt muuntuvat kohta kohdalta sinulle esitettyjen vaihtoehtojen ja niihin antamiesi vastausten perusteella. Voit myös muokata mallisisältöjä tai lisätä omia ehtojasi.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Docuen avulla laadit kaikki yritystoiminnan asiakirjat itse – ilman säätöä, kalliita virheitä ja ulkopuolisia juristeja. Tarjoamme laadukkaat juridiset sisällöt, joiden avulla laadit tarvittavat asiakirjat milloin ja missä tahansa. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:


Tags: optio, työsuhdeoptio, optio-ohjelma, optio ohjelma, optiosopimus malli, optiosopimus pohja

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion