Asiakirjamallit

Kauppakirja, osakkeet

Osakekaupassa sovitaan tyypillisesti ainakin kaupan kohteesta, kauppahinnasta ja omistusoikeuden siirtymishetkestä. Tällä osakkeiden kauppakirjan mallilla voit kaupata koko osakekannan tai vain osan siitä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Osakekauppakirja suuriin ja pieniin kauppoihin

Sopiva kauppakirja joka tilanteeseen: Kauppakirja on syytä tehdä kirjallisena, kun ostat tai myyt osakeyhtiön osakkeita. Docuen osakkeiden kauppakirjamalli muuntuu niin suuriin kuin pieniin osakekauppoihin – kohteena voi olla koko osakekanta, osakkeiden enemmistö tai niiden vähemmistö.

Saat käyttöösi selkeät ohjeistukset: Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, mitä tarvitset kauppakirjaasi, ja tarjoaa vastaustesi perusteella eri mallisisältöjä. Sisällöt ovat yritysjuridiikan ammattilaisten laatimia. Palvelu myös ohjeistaa sinua selväkielisesti eri kohtien merkityksestä, kun laadit sopimusta. Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen osakekauppakirjapohja, vaan älykäs teknologia, joka auttaa ja neuvoo sinua kauppakirjasi laatimisessa.

Mitä eri mallisisältöjä Docuen osakkeiden kauppakirjamalli tarjoaa?

Juristien kehittämät malliehdot: Docuen osakekauppakirjapohja sisältää valmiit sisällöt muun muassa seuraaviin osakekaupan kohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta
 • Maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Myyjän yhtiön puolesta antamien sitoumusten lakkauttaminen (esim. takaukset)
 • Sopimussakko, jos kauppakirjan ehtoja rikkoo
 • Mahdollisten jälkikäteisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Muuntuu tilanteeseen sopivaksi: Voit valita osakekauppakirjaasi mieleisesi mallisisällöt ja muokata niitä tai kirjoittaa kokonaan omat ehtosi.

Pääsääntö: omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu

Huomioi omistuksen siirtymisen ajankohta: Osakekaupassa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen ajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ennen kuin omistus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä osakkeita eteenpäin. Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, kun koko kauppahinta on maksettu.

Turvaa selustasi: Omistuksen pitäminen myyjällä on hyödyksi myös tilanteessa, jossa ostaja ajautuu maksukyvyttömyyteen eikä pysty maksamaan kauppahintaa tai loppukauppahintaa. Myyjällä on oikeus saada omistamansa osakkeet esimerkiksi ostajan konkurssipesästä takaisin, mikäli kauppahintaa ei ole kokonaan maksettu.

Hallintaoikeus on merkityksellinen osinkojen kannalta

Hallintaoikeuden merkitys: Omistusoikeuteen liittyy vahvasti hallintaoikeuden käsite. Hallintaoikeus saattaa kuulostaa abstraktien osakeoikeuksien maailmassa merkityksettömältä, mutta sitä se ei täysin ole. Osakekauppakontekstissa hallintaoikeuden siirtyminen tarkoittaa ennen kaikkea osinko-oikeuden siirtymistä. Sillä, jolla on hallintaoikeus, on oikeus saada osakkeista kertyvät osingot.

Mitä riskejä osakekauppa sisältää?

Riskit ja vastuut listaamattoman yrityksen osakekaupassa: Listaamattoman yrityksen osakkeita koskeva osakekauppa perustuu tyypillisesti ostajan näkökulmasta varsin rajallisiin tietoihin, sillä julkista informaatiota kaupattavista osakkeista on saatavilla vain vähän. Yrityksen nykytilan selvittämistä merkittävämpi riski liittyy kuitenkin monesti yrityksen menneisyyteen: ostettavan yrityksen mukana ostajalle siirtyy lähtökohtaisesti vastuu myös yrityksen menneistä toimista. Erityisesti isommissa kaupoissa ostaja voi joutua jälkikäteisesti vastuuseen kaupantekohetkellä tuntemattomista, vanhoille asiakkaille syntyvistä virhevastuista, joista ostaja ei ole voinut kauppaa tehtäessä olla tietoinen.

Osakekaupan epäedullinen hinnoittelu: Osakekauppa sisältää aina sekä myyjän että ostajan näkökulmasta osakkeiden epäedullista hinnoittelua koskevan riskin. Varsinkin nuorissa yrityksissä yrityksen tulevaisuuden näkymien ja osakkeen tulevan arvon ennustaminen on epävarmaa yrityksen lyhyen historian vuoksi. Ostajan näkökulmasta riskejä lisää myös se, että osakkeiden potentiaalinen ostajakunta ja osakkeiden kysyntä on monesti listaamattomien yritysten osakkeiden osalta verrattain rajallista.

Miten osakekauppaan liittyviä riskejä voi pienentää?

Huolellinen valmistelu: Ostaja voi pienentää osakekauppaan liittyviä riskejä huolellisella pohjatyöllä sekä hankkimalla riittävän selvityksen kaupan kohteesta. Myös myyjän kannattaa selvittää yrityksen tila ja arvioida myytävien osakkeiden arvo mahdollisimman tarkasti oikean myyntihinnan määrittämiseksi. Arvonmäärityksessä voidaan hyödyntää esimerkiksi vertailua muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin tai laskelmia yrityksen arvioiduista tulevista kassavirroista.

Ehdollinen lisäkauppahinta & hinnan tarkistus: Oikean kauppahinnan määritykseen liittyvää riskiä voidaan pienentää osakekauppakirjassa sopimalla esimerkiksi ehdollisesta lisäkauppahinnasta (engl. “earn-out”), joka voi olla riippuvainen muun muassa kaupan kohteen tuloskehityksestä tulevaisuudessa. Kauppahintaa voidaan myös sopia tarkistettavaksi kaupan jälkeen.

Mitä vakuutuksia myyjä tavanomaisesti antaa myytävän yhtiön tilasta?

Sisällytetään osakkeiden kauppakirjaan: Mitä suuremman osuuden ostaja on ostamassa yhtiöstä, sitä kiinnostuneempi hän yleensä on yhtiön oikeudellisesta ja taloudellisesta tilasta. Kauppakirjoihin sisällytetään tavanomaisesti myyjän vakuutukset siitä, että yhtiö on hyvässä kunnossa ja että hän on antanut ostajan tietoon kaiken oleellisen informaation kaupan kohteesta.

Tarjolla laadukkaat mallisisällöt: Palvelu sisältää vakiomuotoiset vakuutukset muun muassa siitä, että yhtiö on maksukykyinen, yhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan sen taloudellisesta tilasta ja että yhtiötä eivät uhkaa mitkään oikeusprosessit.

Miten sopijapuolet allekirjoittavat osakkeiden kauppakirjan?

Sähköinen allekirjoitus osoittaa hyväksynnän: Docuella allekirjoitat kaikki asiakirjasi tietokoneella tai puhelimella. Muut osapuolet allekirjoittavat vastaavalla tavalla, ja kaikille jää automaattisesti oma digitaalinen kappaleensa allekirjoitetusta osakekauppakirjasta. Sähköisen allekirjoituksen etuina ovat sen nopeus ja luotettavuus; allekirjoitukset saa kaikilta osapuolilta tarvittaessa etänä, ja allekirjoitukset ovat tyypillisesti paremmin jäljitettävissä allekirjoitusten tekijöihin kuin kynällä tehtävissä allekirjoituksissa.

Siirry sopimisen uudelle aikakaudelle

Yli 400 asiakirjamallia: Osakkeiden kauppakirjamallin lisäksi laadit Docuen palvelussa kaikki yrityshallintoon, työsuhteisiin ja asiakassuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Tutustu esimerkiksi seuraaviin suosittuihin asiakirjamalleihimme:


Tags: osakekauppakirja, osake kauppakirja, osakekauppa, osakkeiden kauppakirja, osakkeiden myynti kauppakirja, osake kauppakirjapohja, kauppakirja osakkeet, osakkeen kauppakirja, osakeyhtiön kauppakirjamalli, osakkeiden kauppakirja malli, kauppakirja osakekauppa

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion