Asiakirjamallit

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja – malli

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään tyypillisesti tilanteessa, jossa tietty asia ei voi odottaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään ainoastaan tarvittaessa

Kun päätös ei voi odottaa: Ylimääräinen osakeyhtiön yhtiökokous on pidettävä esimerkiksi, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Yleensä ylimääräinen yhtiökokous pidetään lähinnä tilanteessa, jossa tietty asia on niin kiireellinen, ettei siitä päättämistä voida lykätä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätöksenteko ylimääräisessä yhtiökokouksessa: Osakkeenomistajat käyttävät osakeyhtiössä päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Käytännössä osakeyhtiön yhtiökokous päättää vain merkityksellisimmistä asioista, kuten ylimmästä johdosta ja osakkeista. Osakeyhtiön yhtiökokouksen luonteella – olipa se varsinainen tai ylimääräinen – ei ole merkitystä päätöksenteon kannalta (varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee toki aina päättää tietyistä lakisääteisistä asioista, esim. tilinpäätöksen vahvistamisesta). Myös menettelysäännöt ovat molemmissa kokouksissa samat, eli kokoukset tulee esimerkiksi kutsua koolle samojen sääntöjen puitteissa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjat on laadittava ja arkistoitava

Dokumentoi päätökset huolella: Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on osakeyhtiölain mukaan laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä. Laadukkaat ja siistit pöytäkirjat antavat ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Kerää allekirjoitukset: Osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjaan tulee saada vähintään kokouksen puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset. Ei ole toisaalta väärin kerätä allekirjoituksia myös muilta kokouksen läsnäolijoilta.

Pikavalinnat tekevät ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan laatimisesta helppoa ja nopeaa

Juristien suunnittelemat sisällöt: Tarjoamme pöytäkirjan mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, osakeanteihin ja pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta. Mallisisältömme pohjautuvat osakeyhtiölain sääntelyyn. Voit halutessasi muokata kokouspöytäkirjan sisältöjä myös vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirjamalli mukautuu joka tilanteeseen: Palvelussamme voit laatia allekirjoitusvalmiin ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kyseessä ei ole vain yksittäinen yhtiökokouspöytäkirjapohja, vaan uusi teknologia, joka sisältää lukemattomien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Miten laadin ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan Docuen palvelussa?

 1. Valitse yhtiökokouksen pöytäkirjamallin alussa, mistä osakeyhtiön yhtiökokous on tekemässä päätöstä (esim. suunnattu osakeanti)

 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee tekstit pöytäkirjaasi (suunnatussa osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa osakeyhtiölakiin perustuen, mitä yhtiökokouksen on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (osakeantipäätöksessä esim. erillinen kirjaus siitä, että varat merkitään SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

 4. Kun ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjamalli sisältää kirjaukset yli 20 erilaiseen päätöstyyppiin

Välitilinpäätös

 • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä
 • Hallituksen jäsenten valinta

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Osakeannit

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Näin osakeyhtiön yhtiökokous etenee pääpiirteissään

 1. Kokouksen avaaminen: Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan (lähtökohtaisesti hallituksen) nimeämä henkilö.

 2. Puheenjohtajan valinta & ääniluettelo: Läsnäolijat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kokouksen puheenjohtaja laatii ääniluettelon, johon merkitään läsnä olevat osakkeenomistajat osake- ja äänimäärineen. Pöytäkirjamallimme sisältää mahdollisuuden ääniluettelon laatimiseen. Puheenjohtajan vastuulla on laatia myös itse pöytäkirja.

 3. Käsiteltävät aiheet ennalta tiedossa: Yhtiökokouksessa saadaan lähtökohtaisesti päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

 4. Äänestys tarvittaessa: Ellei päätöksestä synny yksimielisyyttä, siitä äänestetään. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä, ellei kysymys ole asiasta, joka osakeyhtiölakiin pohjautuen edellyttää 2/3 määräenemmistöpäätöstä (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu osakeanti). Tietyt yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät myös suostumusta niiltä osakkeenomistajilta, joiden etuun päätös suoraan vaikuttaa (esim. maksuvelvollisuuden lisäys yhtiötä kohtaan).

 5. Allekirjoitus & arkistointi: Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on allekirjoitettava ja arkistoitava, ja sen tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä esimerkiksi yhtiön verkkosivuilla.

Siirry yrityshallinnon uudelle aikakaudelle: Suositun ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan lisäksi löydät Docuen valikoimasta yli 400 juristien suunnittelemaa ja ylläpitämää asiakirjamallia. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:


Tags: ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja, ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja malli, osakeyhtiön yhtiökokous, osakeyhtiön yhtiökokous pöytäkirjamalli, ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja, yhtiökokouksen pöytäkirjamalli, osakeyhtiö yhtiökokous pöytäkirja, yhtiökokous pöytäkirja pohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion