Asiakirjamallit

Puitesopimus

Puitesopimus tarkoittaa tyypillisesti sopimusta, jolla osapuolet määrittävät säännöt tai periaatteet myöhemmille keskinäisille sopimuksilleen. Parhaimmillaan puitesopimus säästää osapuolten resursseja, kun kaikesta ei tarvitse neuvotella jokaisen yksittäisen sopimuksen kohdalla erikseen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Mitä tarkoittaa puitesopimus?

Puitesopimus ohjaa myöhempiä sopimuksia: Puitesopimuksen ehdot koskevat automaattisesti myöhempiä projekti- ja tilauskohtaisia sopimuksia, joita puitesopimuksen osapuolet solmivat keskenään. Kun osapuolet sitoutuvat laajaan ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön, johon liittyen osapuolet tulevat tekemään useita sopimuksia, on syytä määrittää tietyt “pohjaehdot” kaikkiin tuleviin sopimuksiin. Osapuolet säästävät aikaa ja vaivaa, kun yhteistyöhön liittyviä sopimuksia ei aina tarvitse neuvotella ja laatia täysin alusta alkaen.

Ei velvoita sopimuksen tekemiseen: Puitesopimus ei yleensä velvoita osapuolia solmimaan tiettyjä sopimuksia tulevaisuudessa. Tämä erottaa puitesopimuksen esisopimuksesta, joka puolestaan velvoittaa osapuolet tekemään varsinaisen sopimuksen esisopimuksessa määritellyin ehdoin. Puitesopimus kuitenkin määrittää ne säännöt ja periaatteet, joita osapuolet yleisesti sitoutuvat noudattamaan siinä tapauksessa, että vastaisia sopimuksia tehdään. Yleensä puitesopimuksissa sovitaan, että elleivät osapuolet yksittäistapauksessa sovi toisin, sovelletaan puitesopimuksessa sovittua.

Millaisissa tilanteissa puitesopimus tyypillisesti tehdään?

Puitesopimus tehdään tyypillisesti yritysten välisissä yhteistyötilanteissa, jotka edellyttävät monien myöhempien sopimusten tekemistä – mahdollisesti pitkänkin ajan kuluessa. Puitesopimus voi olla hyvinkin yksityiskohtainen, jos puitesopimusta solmittaessa osapuolet ovat varmoja yhteistyön sisällöstä.

Sopimuksen kohteena voi olla esimerkiksi:

Mitä ehtoja puitesopimus yleensä sisältää?

Puitesopimusten sisältö vaihtelee tilanteen mukaan. Nämä ehdot ovat kuitenkin yleisiä puitesopimuksissa:

1. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohde on puitesopimuksen tärkein kohta, sillä se määrittää puitesopimuksen ehtojen soveltamisalan. Esimerkiksi jos puitesopimuksessa on kyse yksilöidyn palvelun toimittamisesta, tulevat sen ehdot sovellettaviksi kaikkiin niihin sopimuksiin, jotka osapuolet tekevät keskenään tätä palvelua koskien. Kun näitä yksittäisiä sopimuksia tehdään, ei erillistä viittausta puitesopimukseen välttämättä vaadita.

Kohde kannattaa kirjata tarkoin myös siksi, että merkittävä osa sopimusriidoista syntyy eroavista käsityksestä siitä, mitä sopimuksen perusteella oli tarkoitus toteuttaa.

2. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Puitesopimuksen voimassaoloajasta kannattaa tyypillisesti sopia – onko sopimus esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, kannattaa sopia myös irtisanomisajasta.

3. Tilaus- ja toimitusehdot

Mikäli puitesopimukseen liittyy tavaroiden toimittamista, kannattaa osapuolten sopia, kuka vastaa tuotteiden toimituksesta ja toimituskustannuksista ja milloin vastuu tuotteille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista siirtyy toimittajalta vastaanottajalle.

4. Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja muita aineettomia oikeuksia. Jos osapuolet tuottavat yhdessä tai toistensa avustuksella tällaisia oikeuksia, kannattaa ehdottomasti sopia, kumpi osapuoli omistaa oikeudet.

  • Esimerkki 1: Jos puitesopimuksen kohteena on tavaroiden jälleenmyynti, kannattaa sopimukseen ottaa ehto siitä, että valmistaja omistaa immateriaalioikeudet, mutta jälleenmyyjällä on oikeus käyttää niitä tuotteiden markkinoinnissa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Esimerkki 2: Jos puitesopimuksen kohteena on yhteistyö, jonka tuloksena syntyy immateriaalioikeuksia, kannattaa osapuolten ehdottomasti sopia siitä, kenelle ne kuuluvat.

5. Salassapito

Puitesopimuksessa kannattaa sopia salassapidosta, sillä yhteistyön kuluessa osapuolet saattavat tulla luovuttaneeksi toisilleen liikesalaisuuksia sekä muuta arkaluontoista tietoa. Kuten kilpailukielto ja houkuttelukielto, myös salassapidosta voidaan sopia molempien osapuolten tai vain toisen osapuolen suojaksi. Tavallisesti kuitenkin sovitaan salassapidosta molempien osapuolten osalta.

6. Sopimusrikkomuksen seuraukset

Puitesopimus sisältää tavallisesti myös ehdot sopimusrikkomusten varalta. Tähän sopimuskohtaan kuuluvat sopimussakko ja vastuunrajoitusehdot. Sopimussakko tulee maksettavaksi pelkästään sillä perusteella, että osapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja. Kohtuullinen sopimussakko toimii hyvänä tehosteena sopimuksen noudattamiselle, kun sen rikkomisesta aiheutuu huomattava taloudellinen menetys.

Sopimussakon lisäksi on syytä sopia myös siitä, joutuuko sopimuskumppani korvaamaan aiheuttamansa vahingot toiselle sopimusosapuolelle täysimääräisesti. Osapuolten vastuuta voidaan rajoittaa esimerkiksi välillisten vahinkojen korvaamisen osalta tai asettaa vahingonkorvaukselle euromääräinen yläraja.

Miten laadin puitesopimuksen helposti?

Docuen palvelussa voit laatia laadukkaan puitesopimuksen erilaisiin liike-elämän tilanteisiin. Juristien laatimista mallisisällöistä voit valita haluamasi ehdot ja sisällyttää ne sopimukseen. Älykäs sopimuspohja muokkautuu valintojesi perusteella ja myös opastaa sinua ehtojen valinnassa.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion