Asiakirjamallit

Tilaussopimus

Tällä mallilla laadit laadukkaan tilaussopimuksen yritysten välisiin tilauksiin, joiden kohteena on jokin palvelusuoritus. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 26.6.2023

Mikä on tilaussopimus?

Tilaussopimuksen määritelmä: Tilaussopimus on sopimus, jolla tilaaja tilaa palveluntarjoajalta jonkin suoritteen. Lähtökohtana yleensä on, että tilaajalla on jokin tietty tulos, jonka hän haluaa saada aikaiseksi, mitä varten yritys hankkii palvelusuorituksia toiselta yritykseltä. Tilauksen kohde voi olla esimerkiksi HR-palvelu, koulutuspalvelu tai liki mikä tahansa muu palvelu.

Muita nimityksiä: Tilaussopimus voi olla nimeltään myös esimerkiksi asiakassopimus tai palvelusopimus – riippuen siitä, mitä näkökulmaa halutaan korostaa. Juridisesti sopimuksen nimi ei ole ratkaiseva, vaan olennaista on sopimuksen sisältö.

Sanoita tilaussopimus tarkasti, suojaudu epävarmuudelta

Laaja sopimusvapaus: Lainsäädännössä ei säännellä sellaisen asiakassuhteen sisältöä, jossa myydään fyysisten tavaroiden sijasta palveluita yritykseltä toiselle yritykselle. Osapuolten tuleekin yksityiskohtaisesti sopia palvelun sisällöstä, sillä epäselvässä tilanteessa sopimus ei välttämättä täydenny lain säännösten perusteella.

Laadi aina kirjallisesti: Tilaussopimuksessa on tärkeää sopia kaikista tilauksen tärkeimmistä ehdoista: minimissään siitä, mitä, milloin sekä mihin hintaan sopimuksen kohde tilataan. Osapuolet voivat helposti tarkistaa kirjallisesta sopimuksesta, mistä on sovittu.

Ymmärrettävän sisällön arvo: Onnistunut tilaussopimus on laadittu selkeästi, jotta osapuolet ymmärtävät velvollisuutensa ja pystyvät noudattamaan niitä. Olennaiset ehdot kattava tilaussopimus ennaltaehkäisee tehokkaasti niin osapuolten välisiä riitoja kuin vilpittömiä väärinymmärryksiäkin.

Tilaussopimuksen tärkeimmät ehdot

 1. Tilattavan palvelun määrittely: Hyvin laadittu palvelukuvaus suojaa palveluntarjoajaa. Siitä on hyötyä esimerkiksi, jos tilaaja pyytää tekemään muita tehtäviä tai enemmän työtä kuin on sovittu. Tarvittaessa yksityiskohtaisen palvelukuvauksen avulla voidaan todeta, mikä ei kuulu tilauksen piiriin. Ehdon tavoitteena on turvata tilaajalle laadukas palvelu ja varmistaa, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä sen sisällöstä.

 2. Tilauksen voimassaolo ja päättyminen: Jos sopimuksen voimassaolosta ei ole sovittu eikä se muutoin ilmene tilatun palvelun luonteesta, osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kohtuullisella irtisanomisajalla. Kohtuullinen irtisanomisaika on kuitenkin niin helposti kiistanalainen käsite, että voimassaolosta ja irtisanomisajasta kannattaa sopia nimenomaisesti jo ennalta.

 3. Sopimussakko: Tilaussopimuksessa kannattaa sopia sopimussakosta, joka tulee maksettavaksi esimerkiksi viivästyneestä palvelusta. Tällöin sakon määrä sidotaan yleensä viivästyksen kestoon. Lisäksi on suositeltavaa harkita kiinteää, varsin suurtakin sopimussakkoa esimerkiksi salassapitovelvollisuuden rikkomiselle tai yllättävälle tilauksesta vetäytymiselle. Sopimussakko on monesti hyödyllinen, sillä usein rikkomuksista aiheutuvat vahingot ovat välillisiä ja vaikeita näyttää toteen. Sopimussakko tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyttäisi tarkasti näyttämään toteen.

Tutustu muihin tilaussopimuksen tärkeimpiin ehtoihin palvelusopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme.

Muuntuvalla mallilla laadit pätevän tilaussopimuksen tilanteeseen kuin tilanteeseen

Juristien laatimat sopimussisällöt: Tämä malli sisältää Docuen juristien laatimat laadukkaat malliehdot kaikkiin tilaussopimuksen tärkeimpiin kohtiin. Muuntuvalla tilaussopimusmallillamme laadit pikavalinnoin laadukkaan, omaan tilanteeseesi sopivan tilaussopimuksen. Pikavalintojen takana ovat kattavat mallisopimuslausekkeemme, jotka pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja alan vallitseviin käytäntöihin.

Tarjoamme laadukkaat mallisisällöt esimerkiksi seuraaviin kohtiin:

 • Tilattavan palvelun sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu ja voimassaolo
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset
 • Sopimuksen siirtäminen
 • Sopimuksen tulkinta
 • Erimielisyyksien ratkaisu
 • Sovellettava laki

Voit halutessasi muokata malliehtoja tarpeisiisi sopiviksi.

Mitä hyötyjä saan tekemällä tilaussopimukseni Docuen palvelussa?

Tilaussopimus kannattaa laatia Docuella ainakin seuraavista syistä:

 1. Helpotat työtäsi: Laadit tilaussopimuksen pikavalintojemme avulla parhaimmillaan minuuteissa. Palvelu muotoilee sopimussisällöt tekemiesi valintojen perusteella.
 2. Varmistat sopimustesi laadun: Parannat sopimustesi laatua käyttämällä juristiemme laatimia kattavia vakiosisältöjä. Samalla varmistat, että sopimuksessasi on kaikki tarvittava ja että yrityksessäsi laadittavat sopimukset ovat yhdenmukaisia.
 3. Säästät aikaa: Vähennät hallinnollista työtäsi jopa 90 %, sillä voit hankkia sopimukseen sähköiset allekirjoitukset sekunneissa ja säästyt sopimusten työläältä arkistoinnilta. Valmis sopimus tallentuu tilillesi automaattisesti, eikä mitään tarvitse tulostaa.
 4. Pidät sopimukset saatavillasi: Säilytät valmiin sopimuksen turvallisesti tililläsi. Löydät sen tarvittaessa hetkessä, sillä se on aina helposti saatavillasi mobiililaitteellasi.
 5. Minimoit toistuvaa työtä: Voit helposti monistaa kerran tekemäsi tilaussopimuksen ja käyttää sitä pohjana myöhemmissä sopimuksissa.

Tags: tilaussopimus, tilaussopimusmalli, tilausehdot, palvelutilaus, sopimus palvelun tilauksesta, palvelun tilaaminen

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 26.6.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion