Asiakirjamallit

Toimitussopimus

Toimitussopimuksessa sovitaan jonkin kohteen, kuten tavaran, tavaraerän tai raaka-aineen, toimitukseen ja kauppaan liittyvistä asioista. Tämä malli sopii erityisesti yritysten välisiin kotimaan toimituksiin. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Mikä on toimitussopimus?

Toimitussopimuksessa sovitaan toimituksen kohteen, tyypillisesti tavaraerän tai raaka-aineen, kuljetukseen ja kauppaan liittyvistä asioista. Toimitussopimus on pohjimmiltaan kuljetussopimus. Se sisältää kuljetusehtojen lisäksi monesti myös toimituksen kohteen kaupan ehdot. Toimitussopimus voikin toimia myös kuljetettavan tavaran kauppakirjana.

Kattava toimitussopimus lisää toimitusvarmuutta

Toimitussopimuksen tärkein tavoite on varmistaa onnistunut toimitus. Kattava sopimus määrittelee ratkaisut tyypillisiin ongelmatilanteisiin ja tulkinnanvaraisiin seikkoihin jo ennalta. Monesti voi syntyä epäselvyyttä esimerkiksi siitä, oikeuttaako yllättävä este toimituksen keskeyttämiseen, voiko toimittaja käyttää velvollisuuksiensa täyttämiseen alihankkijoita ja missä ajassa puutteellisesta toimituksesta on reklamoitava.

Toimitussopimuksissa otetaan tyypillisesti kantaa myös toimituksen kohteelta edellytettävään laatuun. Toimittaja voidaan määrätä myös noudattamaan esimerkiksi lainsäädännössä asetettuja turvallisuusvaatimuksia tai osapuolten sopimaa laatustandardia.

Toimitussopimuksen ehdot kannattaa kirjata sopimukseen mahdollisimman kattavasti. Jos jostain asiasta ei ole nimenomaisesti sovittu, sovelletaan siihen alan tapaa, kauppalakia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä eivät aina vastaa osapuolten tarkoitusta, minkä takia niistä kannattaa sopia yksilöllisesti.

Täydennä sopimusta tarvittaessa toimituslausekkeella

Alan yleiset ehdot taustalla: Toimitussopimus on yleensä osa laajempaa sopimuskokonaisuutta, johon kuuluvat tilaajan tekemä tilaus ja tilausvahvistus sekä mahdolliset kuljetukseen sovellettavat yleiset toimitusehdot. Yleiset ehdot ovat jollakin toimialalla valmiiksi laadittuja vakioehtoja, jotka voidaan sisällyttää sopimukseen nimenomaisella viittauksella.

Finnterms 2001: Kotimaan tavarantoimituksissa sovelletaan monesti Finnterms 2001 -ehtoja. Finnterms on kokoelma erilaisia toimituslausekkeita, jotka voidaan ottaa osaksi myyjän ja ostajan kauppasopimusta kotimaan kaupassa. Toimituslausekkeet määrittelevät myyjän ja ostajan välistä vastuunjakoa ja sisältävät määräyksiä esimerkiksi kustannusten jakautumisen, riskin siirtymisen, toimituksen ja sen vastaanoton osalta.

Incoterms: Kansainvälisissä kaupoissa käytetyin toimituslausekkeiden kokoelma on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC:n) ylläpitämä Incoterms. Incoterms -lausekkeita voidaan käyttää myös kotimaan kaupassa.

Miten laadin toimitussopimuksen helpoiten?

Docuen toimitussopimuksen mallilla laadit toimitussopimuksen hetkessä. Toimitussopimusmallimme sisältää laadukkaat malliehdot tilanteisiin, joista toimitussopimuksissa tyypillisesti sovitaan.

Hyödynnä juristiemme kehittämät malliehdot muun muassa näihin kohtiin:

 • Toimitusehdot
 • Oikeus keskeyttää toimitus
 • Toimituksen vastaanottaminen ja hyväksyminen
 • Toimituksen kohteen laatu
 • Tilaajan ja toimittajan välinen vastuunjako
 • Toimituksen hinta ja maksuehdot
 • Kaupan ehdot
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Ylivoimainen este
 • Sopimuksen siirtäminen
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Voit halutessasi muokata malliehtoja ja lisätä sopimukseen omia kohtiasi. Voit viimeistellä sopimuksesi helposti hyödyntämällä sähköistä allekirjoitusta.

Docuella laadit kaikki yritystoiminnan asiakirjat helposti

Toimitussopimukset ja muut liikesuhteisiin liittyvät asiakirjat laadit vaivattomasti ja täysin digitaalisesti Docuen palvelussa. Palvelumme sisältää yli 400 erilaista asiakirjamallia, jotka taipuvat älykkään teknologian avulla tuhansiin eri tilanteisiin. Saatat olla kiinnostunut esimerkiksi seuraavista asiakirjamalleistamme:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion