Osakkeenomistajien kokous, pöytäkirja

Osakkeenomistajien kokous järjestetään tietyissä erityistilanteissa, joissa yhtiö on lakannut olemasta. Osakkeenomistajien kokousta tarvitaan esimerkiksi yritysten sulautumisprosessin viimeisessä vaiheessa, kun sulautuneen yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät sulautumisen lopputilityksen.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen on laadittava lopputilitys

Yritysten sulautuminen (eli fuusio) tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä sulautuva yhtiö purkautuu. Samalla sen varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle (tai kombinaatiosulautumisessa perustettavalle yhtiölle).

Sulautuneen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuutena on laatia sulautumisessa purkautuneen yhtiön osalta lopputilitys mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Lopputilitys tarkoittaa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ajalta, jolta yhtiökokoukselle ei vielä ole esitetty tilinpäätöstä.

Lopputilitys hyväksytään osakkeenomistajien kokouksessa

Lopputilityksen laatimisen jälkeen sulautuneen yhtiön osakkeenomistajat on kutsuttava vahvistamaan lopputilitys. Vahvistaminen tapahtuu osakkeenomistajien kokouksessa, johon sovelletaan samoja osakeyhtiölain sääntöjä kuin yhtiökokoukseen. Tällöin esimerkiksi kokouskutsun toimittamiseen liittyvät velvollisuudet ovat vastaavat kuin yhtiökokouksen osalta.

Hyväksytty lopputilitys ilmoitetaan kaupparekisteriin

Sulautumisen lopputilitys on toimitettava kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä.

Laadi osakkeenomistajien kokouspöytäkirja vaivattomasti

Palvelussamme laadit pöytäkirjan osakkeenomistajien kokouksesta vaivattomasti, hyödyntäen juristiemme suunnittelemia mallikirjauksia. Voit viimeistellä pöytäkirjan hyödyntäen sähköistä allekirjoitusta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group