Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Tehdyt päätökset on kuitenkin dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirjat.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Vaihtoehto kokoukselle

Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä edellyttää sitä, että jokainen osakkeenomistaja hyväksyy poikkeamisen yhtiökokousta ja kokouskutsua koskevista muotosäännöksistä.

Päätökset on aina dokumentoitava

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirja. Erityisesti yksimielisyysvaatimuksen vuoksi on tärkeää, että päätöksistä on todisteena laadukkaat asiakirjat. Ne antavat myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Laadi asiakirjasi hiirenklikkauksin

Docuella voit laatia allekirjoitusvalmiin asiakirjan osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Yhtiöjuridiikan asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat palvelussa tekemiesi valintojen mukaan.

Docuen mallikirjausten pohjana on osakeyhtiölaki

Asiakirjamallissamme on huomioitu lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta ja osingonjakoon. Voit toisaalta muokata asiakirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Muuntuva asiakirjamallimme sisältää mallisisällöt yli 20 erilaiseen päätöstyyppiin

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä
 • Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

 • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Osakeannit

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Jätä väliin joutava paperityö

Palvelussa osapuolet allekirjoittavat asiakirjasi puhelimella tai tietokoneella. Asiakirjasi arkistoituu automaattisesti tilillesi, eli kynät, tulostimet ja mapit eivät ole enää tarpeellisia.

Ketkä allekirjoittavat osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen?

Jos osakkeenomistajia on useampia kuin yksi, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Suositeltavaa on usein silti, että kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat päätöksen, jotta kaikkien osakkaiden yksimielinen suostumus voidaan varmuudella todistaa.

Miten laadin päätösasiakirjan Docuella?

 1. Valitse asiakirjamallin alussa, mistä osakkeenomistajat ovat tekemässä päätöstä (esim. osakeantivaltuutuksen suominen hallitukselle).

 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee tekstit asiakirjaasi (esim. osakeantivaltuutuksessa antiosakkeiden enimmäismäärä, valtuutuksen voimassaoloaika, onko oikeus myös suunnatun osakeannin järjestämiseen)

 3. Neuvomme eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä osakkeenomistajien on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (esim. tieto siitä, että osakeantivaltuutus on yksityisessä osakeyhtiössä voimassa toistaiseksi, ellei erikseen toisin päätetä)

 4. Kun päätösasiakirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Asiakirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group