Asiakirjamallit

Konkurssisaatavan valvonta

Velkojan on velallisen konkurssissa valvottava saatavansa. Jos konkurssisaatavaa ei ole valvottu, velkojalla ei ole oikeutta saada velalleen suoritusta konkurssipesän varoista. Valvonta tapahtuu toimittamalla konkurssipesän pesänhoitajalle konkurssisaatavan valvontakirjelmä pesänhoitajan ilmoittamaan päivään mennessä (valvontapäivä). Tällä valvontakirjelmällä valvot saatavasi velallisen konkurssissa. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 6.6.2024

Konkurssi

Konkurssi on tilanne, jossa tuomioistuin toteaa, että velallinen (yhteisö tai henkilö) ei kykene maksamaan velkojaan takaisin. Konkurssimenettelyn tavoite on jakaa velallisen rahaksi muutetusta omaisuudesta velkojille jako-osuutta heidän saataviensa suhteessa. Tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka huolehtii konkurssipesän hallinnosta.

Konkurssisaatavan valvonta

Konkurssisaatava tarkoittaa saatavaa, joka on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssisaatavien valvonta tarkoittaa sitä, että velkoja ilmoittaa saatavansa kirjallisesti pesänhoitajalle ja näin ollen ”valvoo” saatavansa konkurssipesästä. Velkojan tulee valvoa saatavansa saadakseen sille jako-osuuden velallisen omaisuudesta.

Valvonta tehtävä valvontapäivään mennessä

Valvontakirjelmä on lähetettävä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä, jotta se tulisi otetuksi huomioon jako-osuuksia laskettaessa.

Seuraus velkojan passiivisuudesta

Mikäli velkoja jättäytyy passiiviseksi, eikä valvo saatavaansa konkurssipesän hoitajan ilmoittamaan valvontapäivään mennessä, voi hän jäädä ilman jako-osuutta. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi valvoa saatavansa maksua vastaan, joka on aina vähintään 600 euroa.

Kirjelmän laatiminen

Docuen palvelussa laadit valvontakirjelmän vaivattomasti ja lain vaatimassa laajuudessa. Valvontakirjelmän mallin lisäksi löydät Docuen valikoimasta yli 400 älykästä asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:


Tags: konkurssisaatava, konkurssi, konkurssisaatavan valvonta

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 6.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion