Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Konkurssisaatavan valvonta

Velkojan on velallisen konkurssissa valvottava saatavansa. Jos saatavaa ei ole valvottu, velkojalla ei ole oikeutta saada velalleen suoritusta konkurssipesän varoista. Valvonta tapahtuu toimittamalla konkurssipesän pesänhoitajalle konkurssisaatavan valvontakirjelmä pesänhoitajan ilmoittamaan päivään mennessä (valvontapäivä). Tällä valvontakirjelmällä valvot saatavasi velallisen konkurssissa.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Konkurssi

Konkurssi on tilanne, jossa tuomioistuin toteaa, että velallinen (yhteisö tai henkilö) ei kykene maksamaan velkojaan takaisin. Konkurssimenettelyn tavoite on jakaa velallisen rahaksi muutetusta omaisuudesta velkojille jako-osuutta heidän saataviensa suhteessa. Tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka huolehtii konkurssipesän hallinnosta.

Saatavan valvonta

Konkurssisaatava tarkoittaa saatavaa, joka on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssisaatavien valvonta tarkoittaa sitä, että velkoja ilmoittaa saatavansa kirjallisesti pesänhoitajalle ja näin ollen ”valvoo” saatavansa konkurssipesästä. Velkojan tulee valvoa saatavansa saadakseen sille jako-osuuden velallisen omaisuudesta.

Valvonta tehtävä valvontapäivään mennessä

Valvontakirjelmä on lähetettävä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä, jotta se tulisi otetuksi huomioon jako-osuuksia laskettaessa.

Seuraus velkojan passiivisuudesta

Mikäli velkoja jättäytyy passiiviseksi, eikä valvo saatavaansa konkurssipesän hoitajan ilmoittamaan valvontapäivään mennessä, voi hän jäädä ilman jako-osuutta. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi valvoa saatavansa maksua vastaan, joka on aina vähintään 600 euroa.

Kirjelmän laatiminen

Docuen palvelussa laadit valvontakirjelmän vaivattomasti ja lain vaatimassa laajuudessa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group