Asiakirjamallit

Hallituksen kokous, pöytäkirja, SV [Styrelsemöte, protokoll]

Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Hallituksen kokouspöytäkirjamallimme on juristiemme toteuttama, ja sisältöjä päivitetään vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Lue lisää
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Mistä kaikesta hallituksella on toimivalta päättää?

Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta päättää yhtiön asioista – jos asiasta päättäminen ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle, tekee hallitus asiaa koskevan päätöksen. Hallitus muodostaakin yrityksen ylimmän johdon.

Hyödynnä osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjauksemme

Hallituksen kokouspöytäkirjan mallillamme laadit jopa 10 minuutissa laadukkaan ruotsinkielisen kokouspöytäkirjan. Voit hyödyntää mallilausekkeitamme kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, esimerkiksi tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja osakeanteihin. Mallissa huomioidaan lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit myös muokata pöytäkirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Miten Docuen pöytäkirjamalli toimii?

  1. Aluksi voit valita valmiista listasta, mistä asiasta hallitus on tekemässä päätöstä (esim. esitys suunnatusta osakeannista).

  2. Tämän jälkeen palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sinulle pöytäkirjan tekstit (osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

  3. Palvelu neuvoo eri kohdissa, mitä sinun on lainsäädännön näkökulmasta syytä ottaa huomioon pöytäkirjan kirjauksissa (osakeantipäätöksessä esim. muistutus siitä, että on erikseen mainittava varojen merkitsemisestä SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

  4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet voivat allekirjoittaa sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

  5. Valmis kokouspöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, johon pääset myöhemmin helposti tietokoneella tai puhelimella

Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion