Asiakirjamallit

Esisopimus, EN [Preliminary sales agreement]

Esisopimus sitoo osapuolia siinä missä muutkin sopimukset, mutta asettaa tietyt ennakkoehdot varsinaisen pääsopimuksen toteutumiselle. Tämä esisopimusmalli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Esisopimus on sitova sopimus, mutta sopimuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ennakkoehtojen täyttymistä

Mahdollistaa sitovan sopimuksen epävarmassa tilanteessa: Esisopimus on käyttökelpoinen tilanteessa, jossa osapuolet haluavat tehdä sopimuksen, mutta tilanteeseen liittyy jokin epävarmuus. Epävarmuustekijöitä voi olla osapuolten keskinäisessä luottamuksessa (esim. toimitusvarmuus) tai täysin ulkoisissa tekijöissä (esim. viranomaislupa). Esisopimus takaa lopullisen sopimuksen toteutuvan, mikäli tällainen epävarmuus poistuu sovitulla tavalla. Näin lopullista sopimusta voidaan alkaa jo ainakin osittain valmistelemaan.

Esimerkki (tavaratilaus): Teollisuusalan yritys on kiinnostunut tilaamaan uudelta toimittajalta suuren erän tuotteita. Toimittaja vaikuttaa lupaavalta, mutta on vielä pieni ja valmistaa tuotteensa poikkeavalla tekniikalla kilpailijoihinsa verrattuna. Tilaaja sitoutuu sopimukseen sillä ehdolla, että toimittaja lähettää aluksi pienen koe-erän ja tilaaja voi todeta tuotteiden täyttävän kaikki ennalta sovitut laatukriteerit.

Esisopimuksesta tulisi nähdä suora jatkumo pääsopimukseen – sanoita sopimus tarkasti

Esisopimuksessa kannattaa ilmaista mahdollisimman tarkasti tulevan pääsopimuksen sisältö ja ne ehdot, joiden täyttyessä pääsopimus tehdään. Esisopimuksen tulisi olla niin täsmällinen, että se ei jätä käytännössä minkäänlaista harkinnanvaraa lopullisen sopimuksen ehtoihin. Tällöin esisopimuksen voi ajatella eräänlaiseksi automaatiolla toimivaksi sopimuskokonaisuudeksi: jos sovitut ennakkoehdot täyttyvät, muuntuu esisopimus sellaisenaan pääsopimukseksi.

Näin laadit englanninkielisen esisopimuksen helpoiten

Docuen palvelussa luot juuri omaan tilanteeseesi sopivan esisopimuksen. Sopimusmallimme sisältävät juristien laatimat malliehdot, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat.

Tämä esisopimuksen malli on englanniksi ja soveltuu tavarakauppaan. Palvelussa on erikseen seuraavat sopimusmallit, joilla voit muotoilla esisopimuksen tiettyihin erityistilanteisiin:

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion