Asiakirjamallit

Esisopimus, SV [Föravtal]

Esisopimuksessa asetetaan tietyt ennakkoehdot varsinaisen pääsopimuksen toteutumiselle. Se sitoo kuitenkin osapuolia kuten muutkin sopimukset. Tällä mallilla voit laatia esisopimuksen ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.4.2024

Esisopimus mahdollistaa sitovan sopimuksen epävarmassa tilanteessa

Esisopimus (sve. föravtal) on hyödyllinen tilanteessa, jossa osapuolet haluavat tehdä keskenään sopimuksen, mutta tilanteessa on jokin epävarmuus. Epävarmuus voi olla esimerkiksi viranomaisluvan saaminen; tällaisessa tilanteessa esisopimuksella voidaan taata lopullisen sopimuksen toteutuvan, mikäli kyseinen viranomaislupa saadaan.

Pääsopimus on tehtävä esisopimuksessa sovittujen ennakkoehtojen täyttyessä

Esisopimus on osapuolia sitova. Lähtökohtaisesti pääsopimus on siis tehtävä, mikäli sen tekemiselle sovitut ehdot täyttyvät sovitussa ajassa. Jos toinen osapuoli kieltäytyykin pääsopimuksen tekemisestä, on rikotulla osapuolella mahdollisuus vaatia pääsopimuksen tekemistä – viime kädessä tuomioistuimessa.

Tavallisesti sopimusta rikkovalle osapuolelle annetaan mahdollisuus ostaa itsensä tilanteesta ulos vahingonkorvauksilla. Esisopimuksessa onkin usein suositeltavaa sopia vahingonkorvauksen määräytymisestä tai kiinteästä sopimussakosta tällaisten tilanteiden varalta.

Laadi esisopimus huolella

Tulevan pääsopimuksen sisältö kannattaa ilmaista mahdollisimman tarkasti esisopimuksessa. Esisopimus tulisi tehdä niin täsmälliseksi, ettei se jätä käytännössä mitään harkinnanvaraa lopullisen sopimuksen ehdoista. Näin esisopimus muuntuu sovittujen ennakkoehtojen täyttyessä suorana jatkumona pääsopimukseksi.

Ruotsinkielinen esisopimus Docuella

Docuen sopimusmallilla laadit pätevän esisopimuksen käden käänteessä. Voit koota juuri omaan tilanteeseesi sopivan esisopimuksen kattavista, juristiemme laatimista mallisisällöistä. Palvelu myös ohjeistaa sinua kohta kohdalta, jotta osaat varmasti huomioida kaikki tarpeelliset seikat sopimusta laatiessasi.

Tämä esisopimuksen malli on ruotsiksi ja soveltuu tavarakauppaan.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.4.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion