Asiakirjamallit

Esisopimus, SV [Föravtal]

Esisopimuksessa asetetaan tietyt ennakkoehdot varsinaisen pääsopimuksen toteutumiselle. Se sitoo kuitenkin osapuolia kuten muutkin sopimukset. Tällä mallilla voit laatia esisopimuksen ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 10.3.2023

Esisopimus mahdollistaa sitovan sopimuksen epävarmassa tilanteessa

Esisopimus (sve. föravtal) on hyödyllinen tilanteessa, jossa osapuolet haluavat tehdä keskenään sopimuksen, mutta tilanteessa on jokin epävarmuus. Epävarmuus voi olla esimerkiksi viranomaisluvan saaminen; tällaisessa tilanteessa esisopimuksella voidaan taata lopullisen sopimuksen toteutuvan, mikäli kyseinen viranomaislupa saadaan.

Pääsopimus on tehtävä esisopimuksessa sovittujen ennakkoehtojen täyttyessä

Esisopimus on osapuolia sitova. Lähtökohtaisesti pääsopimus on siis tehtävä, mikäli sen tekemiselle sovitut ehdot täyttyvät sovitussa ajassa. Jos toinen osapuoli kieltäytyykin pääsopimuksen tekemisestä, on rikotulla osapuolella mahdollisuus vaatia pääsopimuksen tekemistä – viime kädessä tuomioistuimessa.

Tavallisesti sopimusta rikkovalle osapuolelle annetaan mahdollisuus ostaa itsensä tilanteesta ulos vahingonkorvauksilla. Esisopimuksessa onkin usein suositeltavaa sopia vahingonkorvauksen määräytymisestä tai kiinteästä sopimussakosta tällaisten tilanteiden varalta.

Laadi esisopimus huolella

Tulevan pääsopimuksen sisältö kannattaa ilmaista mahdollisimman tarkasti esisopimuksessa. Esisopimus tulisi tehdä niin täsmälliseksi, ettei se jätä käytännössä mitään harkinnanvaraa lopullisen sopimuksen ehdoista. Näin esisopimus muuntuu sovittujen ennakkoehtojen täyttyessä suorana jatkumona pääsopimukseksi.

Ruotsinkielinen esisopimus Docuella

Docuen sopimusmallilla laadit pätevän esisopimuksen käden käänteessä. Voit koota juuri omaan tilanteeseesi sopivan esisopimuksen kattavista, juristiemme laatimista mallisisällöistä. Palvelu myös ohjeistaa sinua kohta kohdalta, jotta osaat varmasti huomioida kaikki tarpeelliset seikat sopimusta laatiessasi.

Tämä esisopimuksen malli on ruotsiksi ja soveltuu tavarakauppaan.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 10.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023