Dokumentmallar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal reglerar ett samarbete eller annat gemensamt projekt mellan två eller flera parter. Avtalet syftar till att fastställa parternas relation och respektive åtaganden inom samarbetet. Ett samarbetsavtal används främst för att fastställa en gemensam avsikt, och på så vis undvika konflikter. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 2 feb. 2024

Använd Docues skriftliga samarbetsavtal och undvik konflikter

När två parter ska inleda ett samarbete är det fördelaktigt att det görs skriftligen genom ett välarbetat samarbetsavtal. Genom att tydligt redogöra för villkoren i samarbetsavtalet minskar risken för en eventuell konflikt. En tvist uppstår sällan till följd av en parts illvilja, utan är oftast ett resultat av bristande kommunikation och avvikande uppfattningar av avtalet.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till

 • Det är viktigt att det i samarbetsavtalet tydligt framgår vad syftet och målet med samarbetet är.
  • Exempel samarbete: Målet med samarbetet kan vara att utveckla en ny produkt eller tjänst, eller att tillsammans marknadsföra varandras existerande verksamheter och därigenom nå ut till fler kunder.
 • Det som inte regleras i samarbetsavtalet regleras istället genom dispositiv lag, praxis och andra rättsliga principer.
  • Generella rättsliga principer uppfyller dock sällan parternas individuella behov på allra bästa sätt. Det är därför bättre att tydligt ange de centrala villkor som samarbetet ska omfatta.
 • Tydligt formulerade avtal leder till färre avtalsbrott.
  • Om två parter är osäkra på vad som avtalas uppstår inte sällan konflikter. Genom att tydligt reglera samtliga avtalsvillkor kan parterna på ett mer effektivt sätt kontrollera efterföljandet av avtalet.

Vad ingår vanligtvis i samarbetsavtal?

Det kan vara svårt att hålla alla viktiga punkter till ett samarbetsavtal i huvudet. Genom Docues samarbetsavtal får du tillgång bland annat följande avtalsvillkor;

 • Samarbetets mål och syfte
 • Samarbetets innehåll
 • Rättigheterna till resultatet av samarbetet
 • Avtalets giltighet
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud mellan samarbetspartnerna
 • Användning av immateriella rättigheter (t.ex. Varumärken eller upphovsrätt)
 • Konsekvenser av avtalsbrott (t.ex. prisavdrag eller ansvarsbegränsningar)
 • Tvistlösning

Glöm inte de immateriella rättigheterna

 • Får en samarbetspartner använda ditt varumärke?
 • Vem äger resultaten av samarbetet?
 • Hur fördelas ansvaret för upprätthållandet av eventuella registreringar?

Det rekommenderas att avtala om vem som ska äga och/eller förvalta eventuella immaterialrätter som uppstår genom samarbetet. Extra viktigt är det när syftet med samarbetet är ta fram uppfinningar eller det på annat sätt uppmuntrar till skapandet av kreativt arbete. Om parterna i ett samarbetsavtal har tillgång varandras befintliga immateriella rättigheter, exempelvis genom licencer, är det bra att bestämma hur användarrättigheten ska begränsas.

Samarbetsavtal utarbetade av jurister

Docues samarbetsavtal omfattar en mängd villkor för ett stort antal samarbetssituationer. Du sätter själv ramen för ditt avtal, varför du snabbt och enkelt, helt själv kan ta fram ett skräddarsytt avtal anpassat efter just din verksamhet. Välj de avtalsvillkor som är lämpliga, och komplettera avtalet med dina egna villkor vid behov. Upprätta ett samarbetsavtal med Docue redan idag!


Tags: Samarbetsavtal, samarbetsavtal mellan företag mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 2 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair