Dokumentmallar

Offert, mall

En offert är ett erbjudande om en vara eller nyttjande av tjänst. Offerten lämnas till kunden som har att ta ställning till om ett slutligt avtal ska ingås. Då en offert är ett erbjudande till en kund uppstår inget bindande avtal förrän kunden accepterat villkoren i offerten. Genom att använda Docues offertmall (anbud mall) tar du enkelt det första steget i riktning mot ett juridiskt bindande avtal. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Vad är en offert?

En offert är ett erbjudande om att ingå avtal. En offert kan röra allt från varor till tjänster av olika omfattning. Offerten ses som ett löfte från offertgivaren att ingå avtal varför säljaren blir bunden av anbudet under den tid köparen har att ta ställning till offerten. En köpare blir dock inte bunden förrän denne accepterat offerten i enlighet med de villkor som lämnats av säljaren. Villkor som inte medtas i offerten kan vara svåra att få giltiga i efterhand – det är därför viktigt att offerten är korrekt och noggrannt utformad.

Oren accept: För att ett avtal ska uppstå måste köparen svara på offerten genom att lämna en accept – dvs acceptera offerten i sin helhet. Om köparen väljer att acceptera delar av offerten eller lägga till ändringar i villkor eller prisuppgifter, har kunden istället lämnat en så kallad oren accept. En oren accept utgör i sin tur ett nytt anbud, varför ett bindande avtal uppkommer om säljaren i sin tur accepterar ändringarna.

Skriftlig offert: Det finns inga formkrav när det kommer till upprättandet av en offert. Offerter kan därför anges såväl muntligt som skriftligt. Det rekommenderas dock att alltid upprätta en offert skriftligen då muntliga offerter kan leda till meningsskiljaktigheter i ett senare skede om parterna har olika uppfattningar om vad som faktiskt avtalats. Genom Docues offertmall (anbud mall) får du steg för steg lägga in din information varefter offerten utformas efter dina uppgifter.

Hur länge är offerten giltig efter att den skickats? Säljaren blir bunden av offerten i samband med anbudet. Köparen har däremot inte hur lång tid på sig som helst att acceptera anbudet. Om ingen tidsfrist har angetts i offerten har mottagaren rätt att få skälig betänketid. Skälig betänketid är ett flytande begrepp som varierar beroende på situation. Det är därför till fördel att alltid ange ett förfallodatum för offerten, i synnerhet om det kan antas att motparten kommer att ta lång tid på sig att överväga erbjudandet.

Vad innehåller Docues offertmall?

Med hjälp av Docues offertmall kan ni självständigt upprätta offerter på bara några minuter. Ni kan välja att använda våra färdiga standardformuleringar eller skriva egna klausuler och villkor. Om ni önskar kan ni även lägga till nödvändiga bilagor. Ni kan sedan spara dokumentet och använda det som en digital offertmall för företagets alla senare offerter.

Docues offertmall innehåller bland annat följande uppgifter:

  • Datum, plats och offertens nummer
  • Offertens förfallodatum
  • Specifikation av varorna/tjänsterna och priser (inkl. eller exkl. moms)
  • Möjlighet till reglering av RUT- och ROT-avdrag
  • Det totala beloppet som ska betalas
  • Tilläggsuppgifter (t.ex. startdatum eller hänvisning till allmänna villkor)
  • Kontaktuppgifter för både mottagaren och säljaren

Hur kan en kund acceptera offerten i Docue? Ni kan skicka en inbjudan via SMS eller e-post till motparten att acceptera den färdiga offerten i Docue. Mottagaren kan sedan acceptera genom e-signering. På så sätt kan ni följa upp direkt i webbplatsen och se när mottagaren accepterat offerten. E-signeringsfunktionen sparar både er och företagets kunder massor med tid!

Varför Docue?

Vår filosofi är att juridik ska vara enkelt och lättillgängligt. En mängd av de avtal som upprättas inom företag är standardiserade avtal som är lätta för jurister att återskapa. Trots detta är prislappen på en jurist oftast väldigt hög. Vi vill göra enkel juridik lättillgängliga för alla! Docues jurister har i samarbete med IT-experter upprättat avtal som anpassas efter ditt företags specifika situation. De dynamiska avtalen utarbetas successivt i takt med att du klickar i information om ditt företag och era avtalsförhållanden. Samtliga avtal är fyllda med smarta tips med information från våra jurister vilket medför att vem som helst enkelt kan upprätta högkvalitativa avtal utan att behöva vända sig till en dyr advokatbyrå. Använd Docues offertmall (anbud mall) och kvalitetssäkra ditt företag.

Gör som våra kunder och börja använda dig av Docue redan idag!


Tags: offert, mall offert, offertmall, offert mall, vad är en offert, offert bindande, oren accept, anbud, anbud mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till hundratals smarta dokumentmallar utformade av svenska jurister. Över 30 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair