Dokumentmallar

Uppdragsavtal, mall

Ett uppdragsavtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare kan användas i en mängd olika situationer. Från firman som får sitt första uppdrag till redovisningsbyrån som får i uppdrag att sköta ekonomitjänster eller mäklarfirman som får uppdraget att sälja en bostadsrätt. Ta fram ett professionellt uppdragsavtal med Docue på några minuter. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 7 dec. 2023

Vad är ett uppdragsavtal?

Regelverk för uppdragets genomförande. Ett uppdragsavtal reglerar villkoren för det uppdrag som ska utföras, uppdragsgivare och uppdragstagare kommer genom sitt uppdragsavtal överens om allt som är viktigt för uppdragets genomförande. Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur ett uppdragsavtal ska skrivas eller vad som behöver finnas i ett sådant avtal, därmed inte sagt att avtalet inte behöver skrivas noggrant. Tvärtom blir avtalets innehåll och formuleringar ännu viktigare när lagregler som uttryckligen anger hur olika situationer ska hanteras saknas. För att göra situationen rättvisa är det därför smart att använda en mall som skrivits av en jurist när avtalet ska tas fram.

Varför behövs ett uppdragsavtal?

  • Konkretisera vad som förhandlats. Ett avtal föregås vanligtvis av förhandling, i en eller flera delar. För att se till att båda parterna förstått vad man enats om i förhandlingen gör man rätt i att konkretisera det hela i skrift. Eftersom en förhandling ofta består av många delar är en underskattad aspekt med ett avtal att det hjälper parterna att minnas vad som sagts, det kan vara svårt att minnas alla detaljer flera månader senare.

  • Förutsägbarhet och tydlighet. Tydliga villkor och en tydlig tidsplan ger båda sidor en klar förväntansbild av hur uppdraget är tänkt att fortskrida och gör det enklare att peka ut avvikelser i uppdraget.

  • Rättigheter och skyldigheter. Reglera tydlig de rättigheter och skyldigheter som ska gälla för både uppdragstagare och uppdragsgivare. Använd Docues mall för uppdragsavtal för att få förslag på en mängd olika texter på detta område.

  • Konfliktlösning. I många fall ingås avtal mellan parter som saknar erfarenhet av juridik och tvistlösning. Det finns olika sätt att reglera potentiella problem på, man kan till exempel ange att tvister i första hand ska lösas genom dialog mellan parterna, eller att en uppdragstagare ska ges möjlighet att avhjälpa fel som en första åtgärd. Det är inte alltid rättsliga åtgärder behövs för att lösa ett problem.

  • Trovärdighet. Som både uppdragstagare och uppdragsgivare framstår man självfallet som mer seriös om man formaliserar sina krav och den gemensamma överenskommelsen i ett skriftligt avtal. Att inte vilja ingå ett uppdragsavtal ses förmodligen som som direkt oseriöst.

Upprätta ett enstaka uppdragsavtal eller sätt en smart process

Digitalisera säkert och tidseffektivt. Oavsett om du behöver ett uppdragsavtal för ditt enda uppdrag, eller om du representerar ett bolag som skickar ut mängder med uppdragsavtal löpande, så är Docue en pålitlig lösning med hög användarvänlighet.

För det enstaka avtalet är det enkelt att välja bland vår plattforms föreslagna skrivningar och klausuler för att skräddarsy ditt avtal, som sen skickas ut till parterna för att signeras säkert med BankID. För bolaget som vill sätta en snabb och smidig process för sina uppdragsbrev erbjuder Docue en enkel lösning:

  1. Skapa ett uppdragsavtal anpassat till ditt företag baserat på Docues mall för uppdragsavtal.
  2. Spara det anpassade uppdragsavtalet som din egen mall.
  3. Återanvänd din anpassade mall varje gång ett nytt uppdragsavtal skickas. Använd sparade kontakter för att lätt byta kontaktpersoner i avtalet och justera detaljer vid behov.
  4. Skicka ut avtalet för e-signering.
  5. Avtalet sparas ned i företagets säkra och obegränsade Docue-arkiv.

Tänkvärda delar när du skriver ditt uppdragsavtal

Innehåll och omfattning. En vanlig orsak till tvister är att parterna har olika uppfattningar om vad uppdragsavtalet faktiskt omfattar, därför bör man noga formulera uppdragsbeskrivningen i sitt avtal. Det kan även vara klokt att upprätta förbestämda kvalitetskriterier för uppdragets resultat som parterna enkelt kan kontrollera.

Tidsplan och giltighetstid. Det är viktigt att ange en tidsram för när uppdraget ska vara klart och vilka följder en eventuell försening får. Även frågor som möjligheten till hävning eller uppsägning av avtalet med en angiven uppsägningstid kan regleras i avtalet för att slippa tvister.

Företagshemligheter och sekretess. Skyddet för affärshemligheter är ofta så pass viktigt att man rutinmässigt avtalar om sekretess i uppdragsförhållanden. Hur omfattande en sekretessklausul ska vara och vilka begränsningar som ska finnas kan anpassas i avtalet. Parterna kan också välja att upprätta ett separat sekretessavtal vid sidan av uppdragsavtalet, vi erbjuder mallar för både ensidiga och ömsesidiga sekretessavtal.

Immateriella rättigheter. Ibland skapas immateriella rättigheter som en del av ett uppdrag, då bör man på förhand ha avgjort vem som ska äga sådana eller andra typer av rättigheter som uppstår eller produceras inom ramen för uppdraget. Detta är framförallt vanligt när uppdraget rör kreativa arbeten, som utveckling av teknik eller skapandet av helt nya produkter.

Letar du efter ett konsultavtal, snarare än ett uppdragsavtal? Avtalen är lika, men se gärna vår mall för konsultavtal här.


Tags: uppdragsavtal, uppdragsavtal mall

Denna text skrevs under 2023 baserat på allmänt tillgänglig information och utgör inte juridisk rådgivning.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 7 dec. 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair