Dokumentmallar

Licensavtal

En licens reglerar en avtalad rätt för licenstagaren att vidta åtgärder som annars hade begränsats av annans ensamrätt. Med ett licensavtal kan parter således reglera användarrätten till ett patent, know-how, ett varumärke eller annan immateriell rättighet. Med hjälp av Doues licensavtal kan du upprätta ett omfattande licensavtal och reglera en mängd komplexa situationer. Läs mer
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Licensavtal – användarrätt i utbyte mot ersättning

En licens reglerar en avtalad rätt för licenstagaren att vidta åtgärder som annars hade begränsats av licensgivarens ensamrätt. I gengäld betalar licenstagaren en ekonomisk ersättning för licensen. Licensen ger möjlighet till ytterligare intäkter genom exklusivitet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv, vilket avgör om licensgivaren kan bevilja liknande licenser till andra.

  • En exklusiv licens innebär att endast licenstagaren har rätt att nyttja licensen.
  • En icke-exklusiv licens medför att licensgivaren kan utge licensen även till andra parter.
    • En licens kan även vara en s.k. ensamlicens, varvid licensgivaren beviljar licenstagaren exklusiv användarrätt, men förbehåller sig rätten att själv nyttja den aktuella licensen.

Omfattande avtalsfrihet

Som huvudregel har parterna en omfattande frihet att komma överens om de licensvillkor som passar dem.

Vanliga föremål för licensavtal

Patent

Ett patent är en registrerad ensamrätt, med vilket man kan neka andra professionell exploatering av en uppfinning. Patent måste registreras.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken (t.ex. namn, logotyp) som skiljer varor och tjänster som tillverkas eller produceras av ett företag från andra företags varor och tjänster. Varumärket fungerar som ett slags differentieringsverktyg på marknaden. I regel erhålls ensamrätten till ett varumärke genom registrering.

Upphovsrätt

En upphovsrätt är skaparens principiella ensamrätt att bestämma över verket som uppstått som ett resultat av dennes kreativa arbete. Upphovsrätt kan till exempel uppstå till en tidningsartikel, en målning, ett fotografi eller ett musikstycke. Även kod som används i datorprogram kan omfattas av upphovsrätt. Upphovsrätten uppstår automatiskt när verket skapas – den behöver inte registreras.

Mönsterrätt

Mönsterrätt är det viktigaste rättsliga skyddet inom industridesign. Utseendet på en produkt skyddas genom att registrera designen, varvid innehavaren av mönsterrätten erhåller ensamrätt till produktens utseende (t.ex. formen på en kruka eller en stol).

Know-how

En know-how-licens ger tillgång till särskild branschkunskap om exempelvis användningen av ett patent. Detta utgör därför i praktiken en affärshemlighet snarare än en registrerad immateriell rättighet.

Ett skriftligt licensavtal möjliggör registrering av en licens

Licensavtalet bör ingås skriftligen eftersom det innehåller mycket detaljerade villkor. Ett skriftligt licensavtal minskar risken för tvister mellan parterna bland annat till följd av att man i efterhand kan bevisa vad som överenskommits i avtalet.

Fördelen med ett skriftligt licensavtal är också möjligheten att registrera rättigheten. Om föremålet för licensavtalet är en registrerad immateriell rättighet kan även licensen för den på begäran antecknas i registret som förs av Patent- och registreringsverket. Registreringen är inte nödvändig, men kan förbättra licenstagarens ställning i förhållande till oregistrerade eller senare registrerade rättigheter.

Varför Docues licensavtal mall?

Villkoren i licensavtalet kan variera beroende på parternas syfte och rätten som licensieras. Docues licensavtal mall innehåller villkor som utarbetats av jurister för en mängd olika komplexa situationer. Plattformen vägleder dig steg för steg och du får i de olika avtalspunkterna information och råd kring viktiga aspekter att ta hänsyn till.


Tags: Licensavtal, licensavtal mall, vad är ett licensavtal

Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022