Dokumentmallar

Licensavtal, mall

Genom ett licensavtal regleras licenstagarens rätt att vidta åtgärder som annars hade varit begränsade av annans ensamrätt. Med licensavtalet reglerar parternas således användarrätten till ett patent, en know-how, ett varumärke eller en annan immateriell rättighet. Med Docues licensavtal (licensavtal mall) kan du upprätta omfattande licensavtal och reglera en mängd komplexa situationer. Läs mer

Licensavtal – användarrätt i utbyte mot ersättning

Licensavtalet reglerar den avtalade rätt licenstagaren har att vidta åtgärder som annars hade begränsats av licensgivarens ensamrätt. Licensgivaren kan välja om licensen ska vara exklusiv eller icke-exklusiv.

Exklusiv licens

Med en exklusiv licens får licenstagaren ensamt använda rättigheten inom det avtalade territoriet under avtalstiden. Det innebär att licensgivaren inte får ge någon annan rätt att nyttja licenobjektet i samma område så länge avtalet gäller. Till följd av licens exklusivitet har inte heller licensgivaren rätt att använda licensobjektet inom samma område. Den exklusiva licensen är med andra ord begränsad till endast en part – licenstagaren.

Icke-exklusiv licens

Med en icke-exklusiv licens är licensgivaren däremot inte förhindrad att även upplåta rättigheten till andra parter. Licensgivaren har således även själv rätt att nyttja licensen inom samma område som licenstagaren.

Ensamlicens

Utöver exklusiva och icke-exklusiva licenser finns även en så kallad ensamlicens. Ensamlicensen fungerar som en exklusiv licens, med undantaget att licensgivaren förbehåller sig rätten att själv nyttja det aktuella licensobjektet inom samma område.

Vanliga föremål för licensavtal

Patent

Ett patent är en registrerad ensamrätt, med vilket man kan neka andra professionell exploatering av en uppfinning. Patent måste registreras.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken (t.ex. namn, logotyp) som skiljer varor och tjänster som tillverkas eller produceras av ett företag från andra företags varor och tjänster. Varumärket fungerar som ett slags differentieringsverktyg på marknaden. I regel erhålls ensamrätten till ett varumärke genom registrering.

Upphovsrätt

En upphovsrätt är skaparens principiella ensamrätt att bestämma över verket som uppstått som ett resultat av dennes kreativa arbete. Upphovsrätt kan till exempel uppstå till en tidningsartikel, en målning, ett fotografi eller ett musikstycke. Även kod som används i datorprogram kan omfattas av upphovsrätt. Upphovsrätten uppstår automatiskt när verket skapas – den behöver inte registreras.

Mönsterrätt

Mönsterrätt är det viktigaste rättsliga skyddet inom industridesign. Utseendet på en produkt skyddas genom att registrera designen, varvid innehavaren av mönsterrätten erhåller ensamrätt till produktens utseende (t.ex. formen på en kruka eller en stol).

Know-how

En know-how-licens ger tillgång till särskild branschkunskap om exempelvis användningen av ett patent. Detta utgör därför i praktiken en affärshemlighet snarare än en registrerad immateriell rättighet.

Ett skriftligt licensavtal möjliggör registrering av en licens

Licensavtalet bör ingås skriftligen eftersom det innehåller mycket detaljerade villkor. Ett skriftligt licensavtal minskar risken för tvister mellan parterna bland annat till följd av att man i efterhand kan bevisa vad parterna faktiskt avtalat.

En ytterligare fördel med ett skriftligt licensavtal är också möjligheten att registrera rättigheten. Om föremålet för licensavtalet är en registrerad immateriell rättighet kan även licensen för den på begäran antecknas i registret som förs av Patent- och registreringsverket. Registreringen är inte nödvändig, men kan förbättra licenstagarens ställning i förhållande till oregistrerade eller senare registrerade rättigheter.

Vad kan jag reglera genom Docues licensavtal?

Med Docues licensavtal mall kan du bland annat reglera

  • Avtalets bakgrund och syfte
  • Licensobjektet (Vad är det? Vilka är rättigheterna? Var får det användas?)
  • Licensavgiften (Vad betalas? Hur ser betalningsvillkoren ut? Utgår royalty?)
  • Garanti
  • Underlicenser
  • Sekretess
  • Konsekvenser av avtalsbrott
  • Intrång i tredje parts rätt
  • Överlåtelse av avtalet

Villkoren i licensavtalet kommer att variera beroende på parternas syfte och det aktuella licensobjektet. Docues licensavtal mall innehåller villkor som utarbetats av jurister för en mängd olika komplexa situationer. Plattformen vägleder dig steg för steg och du får i de olika avtalspunkterna information och råd kring viktiga aspekter att ta hänsyn till. När du sedan upprättat ditt avtal kan du enkelt signera det direkt i plattformen, med antingen underskrift på pekskärm eller med BankID.

Läs gärna mer om vad våra kunder säger om oss. Kom igång med snabb och enkel avtalshantering redan idag!


Tags: Licensavtal, licensavtal mall, vad är ett licensavtal

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair