Dokumentmallar

Underleverantörsavtal, mall

Med ett underleverantörsavtal beställer en leverantör ett väldefinierat och avgränsat slutresultat av en underleverantör. Leverantören (beställaren) utför i sin tur ett uppdrag åt den slutliga kunden. Vanligtvis används underleverantörer för sådana arbeten som beställaren själv inte kan eller har möjlighet att utföra. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Vad är en underleverantör?

En underleverantör anlitas för att fullgöra förpliktelser som ingår i ett avtal mellan två andra parter. Vanligtvis används underleverantörer för delarbeten inom ett uppdrag som en uppdragstagare inte kan eller anser är rimligt att utföra själv. En underleverantör kan därigenom används som en extern expert när företaget inte själv vill eller har möjlighet att utföra en viss del av projektet.

Förhållandet mellan parterna

Ett underleverantörsavtal är inte ett anställningsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan uppdragsgivaren och externa parter.

Fråga om ett trepartsförhållande

Underleverantören är en självständig part i förhållande till beställaren som i sin tur utför ett uppdrag åt den slutliga kunden.

 • Inget anställningsförhållande föreligger mellan avtalsparterna i underleverantörsavtalet: Underleverantörens arbetstagare är endast anställda av underleverantören, inte av beställaren. På samma sätt är uppdragstagarens anställda endast anställda av uppdragstagaren – inte av den slutliga kunden.

Skriftliga avtal skyddar bäst

Säkra avtalet: När det kommer till avtalsupprättning är det alltid fördelaktigt att reglera villkoren skriftligt. Även i situationer där avtalets giltighet inte är villkorat av något formkrav är det rekommenderat att ingå avtal skriftligen. Att parterna muntligen reglerat ett visst villkor kommer inte hjälpa om de i ett senare skede inte är överens om vad som faktiskt reglerats. Att upprätta skriftliga avtal är därför det säkraste valet om avtalets existens i ett senare skede skulle ifrågasättas eller ett visst avtalsvillkor skulle behöva bevisas.

Begränsa beställningen: Det är inte ovanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter kring omfattningen av underleverantörsavtalet och den tjänst som ska utföras. Det är således värt att noggrant definiera uppdragets innehåll och omfattning. Även en noggrann tidsplan, som reglerar exempelvis när arbetet ska var klart och vilka följder en eventuell försening får, hjälper parterna att undvika onödig frustration.

 • De delar av förhållandet som inte regleras i avtalet kommer att styras av branschpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer, vilka sällan möter parternas individuella behov på bästa sätt.

Vad innehåller Docues underleverantörsavtal?

Med Docue kan du skräddarsy ditt underleverantörsavtal genom att välja bland en mängd villkor framtagna av Docues egna jurister. Docues Underleverantörsavtal mall innehåller bland annat villkor för följande punkter:

 • Arbetets genomförande
 • Arvode och betalningsvillkor
 • Arbetets tidtabell och avtalets giltighetstid
 • Immateriella rättigheter
 • Sekretess
 • Avtalsvite
 • Ansvarsbegränsningar
 • Force majeure
 • Lösning av tvister

På vilket sätt kan Docue underlätta mitt företags avtalsupprättning?

Genom att använda Docue kan du snabbt och enkelt upprätta högkvalitativa avtal anpassade efter ditt företags specifika situation. Under tiden du upprättar ditt avtal får du kontinuerligt information kring de olika villkorens innebörd och vad som är viktigt att tänka på i specifika situationer. Använd Docues Underleverantörsavtal mall för en smidigare avtalsupprättning.


Tags: underleverantörsavtal, underleverantörskontrakt, underleverantörsavtal mall, underleverantör, underleverantörskontrakt mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair