Projektavtal (på engelska)

Genom ett projektavtal fastställs villkoren för ett tidsbegränsat uppdrag med tydliga mål. Genom att upprätta ett högklassigt projektavtal minskar risken för avtalstvister varigenom både beställarens och leverantörens intressen skyddas. Denna avtalsmall är på engelska.
Skapa dokument
Lagstiftning 🇸🇪
Språk 🇬🇧

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Vad menas med ett "projekt"?

Med projekt avses vanligtvis ett tidsbegränsat beställningsarbete med ett väl definierat mål. I normalfallet har ett projekt – som i den här dokumentmallen – en separat beställare och en leverantör, varpå beställaren betalar leverantören för det specifika slutresultatet.

Typiska villkor för ett projektavtal

Det finns ingen lag som allmänt reglerar projekt. Därför avgör projektavtalet det som kan förväntas av uppdragsförhållandet och enligt vilken tidsplan det ska utföras. Kom därför ihåg att skriva in allt som är relevant för projektet i avtalet.

Det finns många typer av projektavtal, men ofta avtalar man om alla eller flera av följande punkter:

 • Projektets innehåll och syfte
 • Arvode och betalningsvillkor
 • Tidplan
 • Avtalets giltighet
 • Övriga kostnader som ersätts till leverantören
 • Anlitande av underleverantörer i projektet
 • Leverantörens och kundens allmänna rättigheter och skyldigheter (t.ex. leverantörens rätt till referenser och kundens undersökningsskyldighet)
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken)
 • Sekretess (företagshemligheter som avslöjas i samband med projektet)
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. eventuella ansvarsbegränsningar)
 • Överlåtelse av avtalet till en tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden)
 • Tolkning av avtalet (t.ex. alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen)
 • Tvistlösning (allmän domstol eller skiljeförfarande)

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio