Dokumentmallar

Offert, EN [Quote]

En offert är ett erbjudande om avtal beträffande en viss vara eller tjänst till en kund. Offerten är det första steget till ett bindande avtal mellan två parter. Upprätta en offert på engelska med Docue. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Upprätta en offert på engelska

En offert (på engelska quote, estimate eller proposal) är ett erbjudande om att ingå ett avtal om en viss vara eller tjänst. Offerten är bindande för säljaren direkt den ges ut. Ett bindande avtal uppstår däremot endast om köparen accepterar erbjudandet.

Skriftliga offerter är att föredra

Det rekommenderas att offerter upprättas skriftligen. En muntlig offert är visserligen lika giltig som en skriftlig, men en skriftlig form är att föredra ur bevishänseende. Det är fördelaktigt för båda parter att kunna kontrollera överenskommelsen genom en skriftlig offert om det i ett senare skede skulle uppstå meningsskiljaktigheter. Med Docues hjälp upprättar du en professionell offert på engelska snabbt och enkelt. Docue formulerar de centrala uppgifterna i offerten och vägleder dig punkt för punkt.

Hur länge gäller offerten?

Det bör framkomma av offerten hur lång tid kunden har på sig att acceptera anbudet. Om ingen tid anges i offerten anses kunden besitta skälig betänketid. Under betänketiden är offerten juridiskt bindande för säljaren. Om köparen inkommer med svar efter betänketidens slut anses däremot inget avtal uppkommet. Exakt vad som kommer att bedömas som en skälig betänketid varierar beroende på varje enskild situation. Det är därför att föredra att parterna anger ett förfallodatum för offerten.

Vad innehåller Docues mall "offert engelska"?

Med hjälp av Docues mall, offert engelska, upprättar du snabbt och smidigt en självständig offert helt anpassat efter ditt företag. Du kan dels använda våra färdiga standardformuleringar, dels skriva egna villkor och lägga till nödvändiga bilagor. Du kan sedan spara offerten och använda den som digital mall för företagets alla framtida offerter.

Docues mall offert engelska innehåller bland annat följande uppgifter:

  • Datum, plats och offertens nummer
  • Specifikation av varor/tjänster och priser (inkl. eller exkl. moms)
  • Möjlighet till reglering av RUT- och ROT-avdrag
  • Totala beloppet som ska betalas
  • Tilläggsuppgifter (t.ex. startdatum eller hänvisning till allmänna villkor)
  • Offertens förfallodatum
  • Kontaktuppgifter för både mottagaren och säljaren
  • Avslutande hälsningsfras

Hur accepterar kunden offerten i Docue?

Efter upprättandet av offerten skickar du ut en signeringsinbjudan till kunden. Det gör du enklast genom Docues e-signering. Inbjudan skickas via antingen SMS eller e-post, varefter du, direkt i plattformen, kan följa upp och se när mottagaren accepterat offerten. Den smarta e-signineringsmetoden sparar både dig och ditt företags kunder massor med tid!


Tags: offert på engelska, offert engelska, offert på engelska exempel, lämna offert på engelska

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair