Dokumentmallar

Frilansavtal, EN [Freelancer Agreement]

Frilansare bör alltid att upprätta ett tydligt, skriftligt avtal med sina kunder. Med frilansare menas här en person som genomför uppdrag för en eller flera kunder, som representant för sitt eget företag. Denna avtalsmall är på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Definitionen av frilansare

Skillnaden mellan en frilansare och en anställd är inte alltid helt tydlig. En frilansare (eng. freelancer) syftar vanligtvis på en person som har ett företag och genomför uppdrag för en eller flera kunder. I detta fall är det alltså inte fråga om en anställning. Ibland kan man dock hänvisa till en frilansare när det gäller en anställd vars arbete består av korttidsarbete.

Denna avtalsmall, med tillhörande instruktioner, bygger på antagandet att frilansaren är en företagare som erbjuder tjänster i ett uppdragsförhållande. I dessa situationer är avtalsfriheten omfattande: parterna kan tämligen fritt avtala om uppdragets villkor utan begränsningar i lagstiftningen.

Avtalsmall för alla situationer

Docues frilansavtal passar för alla situationer där det är fråga om att tillhandahålla en tjänst eller ett uppdrag för en annan. Typiska tjänster inkluderar olika konsulttjänster och kreativt arbete.

Du kan ange villkoren i avtalet själv eller välja de modellvillkor som passar din situation bäst bland Docues tiotals modellvillkor. Det finns villkor för till exempel arvode, betalningsvillkor, sekretess fällande företagshemligheter och immateriella rättigheter. Modellvillkoren är utarbetade av våra jurister.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair