Dokumentmallar

Projektavtal, EN [Project Agreement]

Genom ett projektavtal fastställs villkoren för ett tidsbegränsat uppdrag med tydliga mål. Genom att upprätta ett högklassigt projektavtal minskar risken för avtalstvister varigenom både beställarens och leverantörens intressen skyddas. Denna avtalsmall är på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Vad menas med ett "projekt"?

Med projekt avses vanligtvis ett tidsbegränsat beställningsarbete med ett väl definierat mål. I normalfallet har ett projekt – som i den här dokumentmallen – en separat beställare och en leverantör, varpå beställaren betalar leverantören för det specifika slutresultatet.

Typiska villkor för ett projektavtal

Det finns ingen lag som allmänt reglerar projekt. Därför avgör projektavtalet det som kan förväntas av uppdragsförhållandet och enligt vilken tidsplan det ska utföras. Kom därför ihåg att skriva in allt som är relevant för projektet i avtalet.

Det finns många typer av projektavtal, men ofta avtalar man om alla eller flera av följande punkter:

 • Projektets innehåll och syfte
 • Arvode och betalningsvillkor
 • Tidplan
 • Avtalets giltighet
 • Övriga kostnader som ersätts till leverantören
 • Anlitande av underleverantörer i projektet
 • Leverantörens och kundens allmänna rättigheter och skyldigheter (t.ex. leverantörens rätt till referenser och kundens undersökningsskyldighet)
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken)
 • Sekretess (företagshemligheter som avslöjas i samband med projektet)
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. eventuella ansvarsbegränsningar)
 • Överlåtelse av avtalet till en tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden)
 • Tolkning av avtalet (t.ex. alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen)
 • Tvistlösning (allmän domstol eller skiljeförfarande)

Tags: projektavtal engelska, projektavtal mall engelska, project agreement

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair