Anställningsavtal

I ett anställningsavtal ska arbetsgivaren reglera anställningsvillkor och ange information som är av väsentlig betydelse för avtalets ingående. Exempel på sådana villkor är arbetstid, anställningsform, arbetsuppgifter, lön och andra förmåner som alltid ska framgå i avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det här är en dynamisk mall för anställningsavtal på svenska.
Skapa dokument

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Ta inga risker – säkra din rekrytering med ett skriftligt anställningsavtal

Ett anställningsförhållande kan ingås på två olika sätt:

  1. muntligt avtal, eller
  2. genom ett skriftligt avtal

Muntligt avtal skapar grund för oenighet: I situationer där arbetsgivaren och arbetstagaren ingår i ett muntligt anställningsavtal är arbetsgivaren tvungen att ge arbetstagaren skriftlig information om de centrala anställningsvillkoren senast en vecka efter att anställningen inleds, men vissa villkor kan lämnas upp till en månad senare. Nackdelen med detta är att den förskjutna tiden tills dess att villkoren är nedskrivna inte sällan leder till oenigheter kring vad som fastställts under de inledande förhandlingarna. När detta sker är det lätt att tolka villkoren till förmån för den anställda.

Skriftligt avtal utgör en säkerhet för båda parter: Ett skriftligt avtal visar, till skillnad från ett muntligt avtal, genast för en potentiell anställd att arbetsgivaren bedriver en ansvarsfull och pålitlig verksamhet. Redan från början ska arbetsgivaren klargöra vilka spelregler som gäller för båda parter i anställningsförhållandet. Det rekommenderas alltid att arbetsgivaren tar fram ett skriftlig anställningsavtal som båda parterna undertecknar före anställningens början. Här ska arbetsgivaren komma ihåg att ha med grundläggande villkor såsom sekretess, arbetstid, övertidsersättning m.m. för att undvika onödiga kostsamma konsekvenser vid förbiseende av dessa.

För vilka typer av anställningar passar vår mall för anställningsavtal?

Lagen skiljer mellan två huvudsakliga former av anställningar:

  1. Tillsvidareanställning (s.k. fast anställning): Utgångspunkten är att varje anställning gäller tills vidare om det inte anges i anställningsavtalet att anställningen ska vara tidsbegränsad.
  2. Tidsbegränsad anställning: En tidsbegränsad anställning är endast möjligt med hänvisning till någon av de tillåtna anställningsformerna enligt lag, d.v.s provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller att arbetstagaren fyllt 68 år. Det är således viktigt att ta med villkor om anställningsformen och grunden för en eventuell tidsbegränsning i anställningsavtalet.

När kan man avtala om exempelvis provanställning?

Inget särskilt skäl: En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp utan att ange något skäl för uppsägningen. Notera att provanställning inte regleras i ett separat avtal, utan ingår vanligtvis i anställningsavtal.

Varar i högst sex månader: Arbetsgivaren och arbetstagaren kan enligt lag avtala om en provanställning om högst sex månader räknat från dagen då anställningen inleds. Om ingen av parterna avslutar provanställningen under prövoperioden, övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Provanställning som säkerhet: Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen, som en säkerhet, innan anställningen övergår till en fast anställning. Om du känner dig osäker på om en potentiell arbetstagare kommer prestera utifrån dina förväntningar kan du lägga till våra färdiga villkor om provanställning i anställningsavtalet.

Hur fungerar Docues tjänst?

Ett dynamiskt avtal: Genom vår tjänst kan du skapa, signera och arkivera alla dina avtal helt digitalt. Genom våra dynamiska mallar som vårt anställningsavtals-mall kan du snabbt skapa ett professionellt anställningsavtal för hundratals olika situationer.

Smart teknologi: För de mallar som ingår i tjänsten finns våra väl utarbetade modellklausuler som bygger på gällande lagstiftning som till exempel lagen om anställningsskydd och semesterlagen. Den smarta teknologin bakom våra dokumentmallar vägleder dig steg för steg för att upprätta ett högkvalitativt skriftligt anställningsavtal där du kan undvika eventuella oklarheter.

Otvivelaktiga fördelar med Docue

I samband med vår tjänst får du bl.a. tillgång till:

  • Tiotals olika avtalsmodeller där du kan reglera olika anställningssituationer för ditt företag
  • Minskad administrativt arbete med upp till 90% eftersom allt innehåll arkiveras per automatik
  • Förbättrad kvalité på dina standardklausuler som är integrerade i exempelvis anställningsavtal
  • Tillgång till jurist-chatten vid frågor om hur du exempelvis ska utforma ett anställningsavtal utifrån din situation, vilka klausuler du ska ha med eller vad en viss klausul innebär m.m.
  • Engelskspråkiga versioner av våra redan befintliga avtalsmallar

Tags: anställningsavtal mall, mall anställningsavtal, mall för anställningsavtal, anställningsavtalsmall

Relaterade artiklar

Muntliga avtal är bindande – men tänk på de här tre sakerna Allmän visstidsanställning – fyra viktiga punkter i avtalet Provanställning – 5 vanliga frågor och svar Konkurrensklausul i anställningsavtal – tänk på det här Innebörden av kollektivavtal för mig som arbetsgivare Fördelar och nackdelar med kollektivavtal – tänk på det här Vad innebär omplacering och vad ska jag som arbetsgivare tänka på? Värvningsförbud – vilken betydelse har det för anställningsavtalet? Distansarbete – 5 viktiga punkter att komma ihåg Fem viktiga punkter för dig som vill bli egenföretagare En vitesklausul kan förbättra efterlevnaden av avtalet Vad är kollektivavtal? Timanställning – vad innebär det? Omplaceringsutredning – arbetsgivare, tänk på det här Nya LAS regler – fyra väsentliga förändringar för arbetsgivare Formalavtal – förutsättningar för giltighet Hur skriver jag som arbetsgivare ett arbetsbetyg? Hur fungerar e-signering? Sammalöneregeln – vad ska arbetsgivaren tänka på? Semesterlön för timanställd – procentregeln Semesterlön – så fungerar det Oreglerad arbetstid – tre viktiga punkter för arbetsgivaren Arbetsgivaren och skadeståndet – principalansvaret förklarat Övertidsarbete – så reglerar du anställningen Övertidsersättning – vad gäller för arbetsgivare? Mertid – hur avtalar jag med mina anställda? Mertidsersättning – det här gäller för arbetsgivaren Skäl för avsked – tänk på det här! Arbetsgivarens checklista för säsongsanställning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio