Dokumentmallar

Arbetsgivarintyg, mall

Enligt lag har en arbetstagare alltid rätt till ett arbetsgivarintyg. Ett arbetsgivarintyg används främst som ett underlag för en arbetstagares eventuella ansökan om ersättning från A-kassan, och i andra fall, som ett referensunderlag vid en arbetsansökan. Genom Docues arbetsgivarintyg (mall) kan du upprätta ett juridiskt giltigt intyg för alla olika slags ändamål. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 26 juni 2023

Vad definierar ett arbetsgivarintyg?

Arbetstagarens rätt till ett arbetsgivarintyg: Ett arbetsgivarintyg, även kallat arbetsintyg eller löneintyg, används som ett bevis på att en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare under en specifikt angiven tidsperiod. Oavsett grunden för anställningens upphörande, har arbetstagaren rätt att begära ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarens rätt att få ut ett arbetsgivarintyg är lagstadgat.

Ingen specifik tidsfrist: Lagen föreskriver inga tidsfrister för hur snabbt ett arbetsgivarintyg måste utfärdas efter det att anställningen upphört. Däremot kan man genom kollektivavtal reglera specifika tidsfrister för upprättandet av arbetsgivarintyg. Oavsett om det föreligger något kollektivavtal eller inte, måste ett arbetsgivarintyg utges utan oskäligt uppehåll. Det finns ingen bortre tidsgräns för hur länge arbetstagare har rätt att begära att få ut ett arbetsgivarintyg. På så vis är det möjligt att begära att få ut intyget från arbetsgivaren flera månader, om inte år, i efterhand.

Varför ska jag som arbetsgivare skapa ett arbetsgivarintyg?

Ersättning från A-kassan: För att arbetstagaren ska erhålla rätt till ersättning om denne blir arbetslös måste ett sådant intyg skickas in till A-kassan. Intyget kan även användas i andra sammanhang, exempelvis som en skriftlig referens vid en framtida arbetsansökan.

Krav på ett giltigt arbetsgivarintyg: Det ställs även vissa krav på att arbetsgivarintyget ska vara juridiskt giltigt. Det innebär att arbetsgivarintyget ska vara heltäckande och innehålla alla väsentliga punkter om anställningsförhållandet.

Bästa lösningen i din situation: Docues arbetsgivarintyg (mall) innehåller alla färdiga punkter som arbetsgivare behöver för att upprätta ett juridiskt giltigt intyg. I mallen kan du använda check-the-box funktioner, samt fylla i obligatorisk avtalstext för att skapa ett slutgiltigt intyg – som du även kan skicka till arbetstagaren på samma plattform. Du kan även utfärda ett tjänstgöringsintyg med samma mall.

Vilka punkter ska ett arbetsgivarintyg omfatta?

Som nämnts ovan ska arbetsgivarintyget innehålla en del obligatoriska punkter för att anses vara juridiskt giltig. Dessa obligatoriska punkter är följande:

 • arbetstagarens namn och personnummer,
 • arbetsgivarens kontaktuppgifter,
 • information om anställningens omfattning,
 • uppgifter om anställningsperioden,
 • arbetsuppgifter, samt
 • information om varför anställningen upphörde.

Du kan även inkludera andra punkter: I vissa fall innehåller arbetsgivarintyget även ett omdöme om arbetstagarens arbetsskicklighet – något som däremot är relativt ovanligt.

Arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg – vad är skillnaderna?

Utöver arbetsgivarintyg kan arbetsgivare även utfärda tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg när en anställning upphör. Vardera dokument kräver viss information – därför rekommenderas det att arbetsgivaren alltid kontrollerar exakt vad det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen föreskriver om de olika intygen.

Tjänstgöringsintyg, även kallad anställningsintyg, är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg. Utöver de uppgifter om vilka datum anställningen omfattar, ska tjänstgöringsintyget även redogöra för vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har haft. Det finns ingen lag som, till skillnad från arbetsgivarintyg, förpliktar en arbetsgivare att ge ut ett tjänstgöringsintyg på arbetstagarens begäran. Om du i stället för ett arbetsgivarintyg skulle vilja utfärda ett tjänstgöringsintyg finns det ett alternativ i början av denna avtalsmall som möjliggör detta.

Tjänstgöringsbetyg, eller så kallad arbetsbetyg, utfärdas efter att anställningsförhållandet upphört. I betyget finns vanligtvis information om:

 • anställningstid,
 • de arbetsuppgifter som arbetstagaren utfört, samt
 • ett omdöme av arbetstagarens arbetsprestationer.

Ingen skyldighet för arbetsgivaren: Det finns ingen lagstadgad skyldighet att erhålla arbetstagaren ett tjänstgöringsbetyg, men omdömet kan alltid lämnas ut på arbetstagarens begäran. Om anställningen däremot omfattas av kollektivavtal så har arbetstagaren i många fall rätt till att få ut ett tjänstgöringsbetyg.

Skillnaden mellan tjänstgöringsintyg & tjänstgöringsbetyg: Skillnaden mellan ett tjänstgöringsintyg och ett tjänstgöringsbetyg är att det senare alltid ska innehålla ett omdöme/betyg.

Hur upprättar jag ett arbetsgivarintyg (mall) på bästa sätt?

När du som arbetsgivare ska upprätta ett arbetsgivarintyg till arbetstagaren av olika skäl, såsom underlag till A-kassan eller som ett referensunderlag för arbetstagarens potentiellt nya tjänst – är det enklaste sättet att använda Docues arbetsgivarintyg (mall). Mallen går även att använda för ett tjänstgöringsintyg. Med hjälp av vår mall kan du reglera punkter som:

 • Parterna i anställningsförhållandet – obligatoriskt
 • Anställningens längd – obligatoriskt
 • Arbetstagarens arbetsuppgifter – obligatoriskt
 • Skäl till att anställningsförhållandet upphör – obligatoriskt
 • Erbjudan om fortsatt anställning – obligatoriskt för A-kassa
 • Arbetad tid – obligatoriskt för A-kassa
 • Omdöme av arbetstagarens arbetsskicklighet m.m. – frivilligt

Möjligheten att upprätta andra dokument: Om du i stället vill skriva ett mer omfattande intyg rekommenderar vi er att använda vår mall för tjänstgöringsbetyg som vi tillhandahåller i vår plattform.


Tags: arbetsgivarintyg mall, arbetsgivarintyg (mall), mall för arbetsgivarintyg, mall arbetsgivarintyg

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 26 juni 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair