Dokumentmallar

Anställningsavtal, EN [Employment Contract]

Personalen är hörnstenen i de flesta företag – arbetsgivare bör därför alltid fästa särskild uppmärksamhet vid både utformning och villkor i sina anställningsavtal. Med Docues anställningsavtal på engelska kan du vara säker på att ditt företags anställningsavtal uppfyller standardnivån på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Var noggrann – ett skriftligt avtal med tydliga villkor som utgångspunkt

Ett anställningsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Det finns två olika sätt att ingå i ett sådant avtal:

 1. genom ett muntligt avtal, eller
 2. skriftligt avtal

Ett muntligt avtal är inte optimalt för arbetsgivaren: När en anställning ingås muntligen kvarstår arbetsgivarens s.k informationsplikt. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att ge den anställda skriftlig information om de mest centrala anställningsvillkoren. Arbetsgivaren är skyldig att lämna dessa villkor normalt inom sju kalenderdagar från anställningens början, men vissa villkor kan lämnas upp till en månad senare.

Säkra alltid anställningsförhållandet med ett skriftligt avtal: Till skillnad från ett muntligt avtal utgör ett skriftligt anställningsavtal en säkerhet för både arbetsgivaren och den anställda om vilka villkor som tillämpas på anställningen. Ett skriftligt avtal visar genast för en potentiell anställd att arbetsgivaren är ansvarsfull och pålitlig, samt ökar dennes förtroende för bolaget då man redan från början klargör vilka spelregler som gäller för båda parterna. Därför rekommenderar vi att en anställning alltid ingås genom ett skriftligt avtal och inkluderar alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen, såsom arbetstid, anställningsform, arbetsuppgifter och lön.

För vilka anställningsformer passar Docues engelska mall för anställningsavtal?

Docues mallar utgör s.k dynamiska avtal. Det innebär att du kan välja mellan våra färdiga klausuler och villkor, eller införa dina helt egna villkor för att anpassa anställningsvillkoren efter dina individuella förutsättningar.

Enligt lag skiljer man mellan två olika anställningstyper:

 1. Fast anställning, s.k tillsvidareanställning: Detta utgör den allra vanligaste anställningsformen som tillämpas i varje fall inte annat anges i anställningsavtalet.
 2. Tidsbegränsad anställning: En mindre vanlig, men förekommande anställningsform som är begränsad till vissa grunder enligt lag. Dessa grunder utgör provanställning, särskild visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller att arbetstagaren fyllt 69 år.

Docue tillhandahåller lösningar för ovanstående situationer: Genom vårt anställningsavtal på engelska kan du genom våra check-the-box funktioner utforma avtalet utifrån antingen en tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Avtalets villkor och övrigt innehåll anpassas efter dina val och möjliggör val av nya funktioner och villkor. Du kan även välja att skriva om vissa klausuler eller all innehåll i anställningsavtalet om du så önskar.

Hur avtalar jag om exempelvis särskild visstidsanställning?

Inga särskilda skäl behövs: särskild visstidsanställning innebär att en arbetsgivare begränsar anställningsperioden till en viss tid, utan att behöva ange några särskilda skäl till tidsbegränsningen.

Ange ett exakt slutdatum: Anställningen upphör automatiskt vid utgången av det fasta slutdatumet, slutförandet av överenskommet arbete eller på grundval av annan, i förväg, överenskommen händelse.

Till fördel för arbetsgivaren: För arbetsgivarens kan en särskild visstidsanställning vara ett bra sätt att pröva avgöra om den anställda har rätt kompetens för arbetet. Efter visstidsanställningen kan arbetsgivaren då erbjuda en tillsvidareanställning, särskilt om den anställdas prestationer har varit positiva för verksamheten.

Du kan läsa mer om särskild visstidsanställning här

Vad innehåller Docues anställningsavtal på engelska?

Skapande, e-signering och arkivering av juridiska dokument: Med Docue skapar, signerar och arkiverar du företagets avtal digitalt. Docues mall för anställningsavtal på både svenska och engelska har utarbetats av erfarna jurister och uppdateras regelbundet för att motsvara gällande lagstiftning och praxis på svensk arbetsmarknad.

Dynamiska avtal och smart teknologi: I Docues tjänst ingår hundratals avtalsmallar med väl utarbetade modellklausuler som bygger på gällande lagstiftning. Till exempel innehåller vårt anställningsavtal på engelska alternativ för:

 • Arbetsuppgifter och placeringsort
 • Anställningsform och tillträdesdag
 • Arbetstid - Uppsägningstid
 • Lön
 • Semester
 • Övertidsersättning
 • Sjuklön och föräldralön
 • Pensionsförmåner och försäkringar
 • Sekretess m.m..

Steg för steg: Efter att du har valt dina önskade villkor, färdigställer du enkelt avtalet genom att fylla i detaljerna. Du kan under hela tiden du upprättar avtalet följa den färdiga avtalstexten som anpassas enligt de val och den information du matar in. Avtalsmallen guidar dig steg för steg genom hela processen och ser till att du inte glömmer att fylla i några obligatoriska uppgifter.


Tags: anställningsavtal engelska, engelskspråkig anställningsavtal, anställningsavtal på engelska, engelska anställningsavtal

Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair