Anställningsavtal (på engelska)

Personalen är hörnstenen i de flesta företag – arbetsgivare bör därför alltid fästa särskild uppmärksamhet vid sina anställningsavtal samt dess villkor. Med Docues anställningsavtal på engelska kan du vara säker på att ert företags anställningsavtal uppfyller standardnivån på den svenska arbetsmarknaden.
Skapa dokument

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Var noggrann – ett skriftligt avtal med tydliga villkor är utgångspunkten

Ett anställningsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Det finns två olika sätt att ingå i ett sådant:

 1. genom ett muntligt avtal, eller
 2. skriftligt avtal

Ett muntligt avtal är inte optimalt för arbetsgivaren: När en anställning ingås muntligen kvarstår arbetsgivarens s.k informationsplikt. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att ge den anställda skriftlig information om de centrala anställningsvillkoren. Tidsfristen för sådana villkor är normalt en vecka från anställningens början, men vissa villkor kan lämnas upp till en månad senare.

Säkra alltid anställningsförhållandet med ett skriftligt avtal: Till skillnad från ett muntligt avtal, utgör ett skriftligt anställningsavtal en säkerhet för både arbetsgivaren och den anställda om vilka villkor som tillämpas på anställningen. Ett skriftligt avtal visar genast för en potentiell anställd att företaget är en ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare, samt klargör redan från början vilka spelregler som gäller för båda parterna i anställningsförhållandet. Därför rekommenderas det alltid att anställningar ingås genom ett skriftligt avtal med alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen, såsom arbetstid, anställningsform, arbetsuppgifter och lön.

För vilka anställningsformer passar Docues engelska mall för anställningsavtal?

Docues mallar utgör s.k dynamiska avtal, vilket innebär att du kan välja våra färdiga klausuler eller införa dina helt egna, för att anpassa anställningsvillkoren på det sätt du önskar. Enligt lag skiljer man mellan två olika sorters anställningar:

 1. Fast anställning, s.k tillsvidareanställning: Den vanligaste anställningsformen som tillämpas om inte annat anges i anställningsavtalet.
 2. Tidsbegränsad anställning: En mindre vanlig, men förekommande anställningsform som är begränsat till vissa former enligt lag. Dessa former utgör provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, eller att den anställda fyllt 68 år.

Docue tillhandahåller lösningar för ovanstående situationer: Genom vårt anställningsavtal på engelska kan du tillämpa både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, och mycket mer.

Hur avtalar jag om exempelvis allmän visstidsanställning?

Inga särskilda skäl behövs: Allmän visstidsanställning innebär att en arbetsgivare begränsar anställningsperioden till en viss tid, utan att behöva ange några särskilda skäl till tidsbegränsningen.

Ange ett exakt slutdatum: Anställningen upphör automatiskt vid utgången av det fasta slutdatumet, slutförandet av överenskommet arbete eller på grundval av annan, i förväg, överenskommen händelse.

Till fördel för arbetsgivaren: För arbetsgivarens kan allmän visstidsanställning vara ett bra sätt att pröva avgöra om den anställda har rätt kompetens för arbetet. Efter visstidsanställningen kan arbetsgivaren då erbjuda en tillsvidareanställning, särskilt om den anställdas prestationer har varit positiva för verksamheten.

Vad innehåller Docues anställningsavtal?

Skapande, e-signering och arkivering av juridiska dokument: Med Docue skapar, signerar och arkiverar du företagets alla avtal digitalt. Docues mall för anställningsavtal på både svenska och engelska har utarbetats av erfarna jurister och uppdateras regelbundet för att motsvara gällande lagstiftning och praxis på svensk arbetsmarknad.

Dynamiska avtal och smart teknologi: I Docues tjänst ingår hundratals avtalsmallar med väl utarbetade modellklausuler som bygger på gällande lagstiftning. Till exempel innehåller vårt anställningsavtal på engelska alternativ för:

 • Arbetsuppgifter och placeringsort
 • Anställningsform och tillträdesdag
 • Arbetstid - Uppsägningstid
 • Lön
 • Semester
 • Övertidsersättning
 • Sjuklön och föräldralön
 • Pensionsförmåner och försäkringar
 • Sekretess m.m..

Steg för steg: Efter att du har valt dina önskade villkor, färdigställer du enkelt avtalet genom att fylla i detaljerna. Du kan under hela tiden du upprättar avtalet följa den färdiga avtalstexten som anpassas enligt de val och den information du matar in. Avtalsmallen guidar dig steg för steg genom hela processen och ser till att du inte glömmer att fylla i några obligatoriska uppgifter.


Tags: anställningsavtal engelska, engelspråkig anställningsavtal, anställningsavtal på engelska, engelska anställningsavtal

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio