Dokumentmallar

Anställningsavtal, mall

Anställningsavtalet är arbetsgivarens främsta verktyg för att reglera anställningsförhållandet mellan företaget och arbetstagaren. Avtalet ska innehålla samtliga uppgifter som är av väsentlig betydelse för anställningens ingående. Exempel på sådana uppgifter är arbetstider, anställningsform, arbetsuppgifter, lön och andra förmåner. Den här mallen för anställningsavtal har uppdaterats i enlighet med den senaste arbetsrättsliga lagstiftningen. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Säkra företagets rekryteringar med skriftliga anställningsavtal (mall)

Idag är det kutym att anställningsavtal ingås skriftligen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Något som många arbetsgivare och arbetstagare inte känner till är att en anställning alltid kan ingås på två huvudsakliga sätt.

 1. Muntligt anställningsavtal

Trots att muntliga avtal inte används lika mycket idag som förr så kvarstår denna avtalsform som ett alternativ för arbetsgivare att rekrytera arbetstagare. Ett muntligt anställningsavtal är i regel lika bindande som ett skriftligt, men de kan medföra en del problem.

Ett muntligt avtal skapar grund för oenighet: I situationer där arbetsgivare och arbetstagare ingår i ett muntligt anställningsavtal är arbetsgivaren ändå tvungen att ge arbetstagaren skriftlig information om de centrala anställningsvillkoren senast en vecka efter att anställningen inleds. En del villkor kan lämnas upp till en månad senare.

Risk för oenigheter: Nackdelen med ett muntligt avtal är därigenom att den förskjutna tiden tills dess att villkoren är nedskrivna inte sällan leder till oenigheter kring vad som fastställts under de inledande förhandlingarna. I sådana fall är det lätt att man tolkar villkoren till förmån för den anställda.

Mer information om muntliga avtal finner du här

Skriftligt anställningsavtal

Säkerhet för båda parterna: Ett skriftligt anställningsavtal, till skillnad från ett muntligt, visar genast för en potentiell anställd att arbetsgivaren bedriver en ansvarsfull och pålitlig verksamhet. Med ett skriftligt avtal kan arbetsgivaren redan från början klargöra vilka spelregler som gäller för båda parterna i anställningsförhållandet.

Vi rekommenderar: Därför rekommenderas det att arbetsgivaren alltid tar fram ett skriftlig anställningsavtal som båda parterna undertecknar före anställningens början. Här ska arbetsgivaren komma ihåg att ha med grundläggande villkor såsom:

 • anställningsform,
 • placeringsort,
 • arbetsuppgifter,
 • arbetstid,
 • övertidsersättning m.m..

Undvik eventuella rättsföljder:* Genom att avtala om de allra viktigaste villkoren som arbetstagaren har rätt till att underättas om kan du som arbetsgivare förebygga onödiga kostsamma konsekvenser vid förbiseende av dessa.

För vilka typer av anställningar fungerar detta anställningsavtal (mall)?

Som arbetsgivare är du säkert bekant med att det finns många olika typer av anställningar. Lagen skiljer mellan två huvudsakliga anställningsformer:

 1. Tillsvidareanställning (s.k. fast anställning): Utgångspunkten är att varje anställning gäller tills vidare i fall det inte framgår av anställningsavtalet att anställningen ska gälla för begränsad tid.
 2. Tidsbegränsad anställning: En tidsbegränsad anställning är endast möjligt med hänvisning till någon av de tillåtna anställningsformerna enligt lag, det vill säga provanställning, särskild visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller att arbetstagaren fyllt 69 år. Det är således viktigt att inkludera vilka villkor som gäller för anställningsformen samt grunden för den eventuella tidsbegränsningen i anställningsavtalet.

Genom att använda vår mall för anställningsavtal kan du som arbetsgivare avtala om samtliga anställningsformer samt anpassa dessa efter olika situationer.

När kan arbetsgivaren avtala om exempelvis provanställning?

Kräver inget särskilt skäl: En provanställning utgör en tidsbegränsning där både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp anställningen utan att behöva ange något skäl till uppsägningen. Notera att en provanställning inte regleras i ett separat avtal eller dokument, utan ingår vanligtvis i det huvudsakliga anställningsavtalet.

Gäller i högst sex månader: Arbetsgivaren och arbetstagaren kan, enligt lag, avtala om en provanställning om högst sex månader räknat från dagen då anställningen inleds. Om ingen av parterna avslutar provanställningen under prövoperioden, övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Provanställning som säkerhet: Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva arbetstagaren i en befattning innan anställningen övergår till en fast anställning. Om du som arbetsgivare känner dig osäker på om en potentiell arbetstagare kommer prestera utifrån dina förväntningar kan du lägga till våra färdiga villkor om provanställning direkt i anställningsavtalet. Detta utgör en säkerhet för både dig och dina potentiella arbetstagare.

Mer information om provanställning finner du här

Hur hjälper Docue mitt företag?

Ett dynamiskt avtal: Genom vår tjänst kan du skapa, signera och arkivera alla dina avtal helt digitalt – allt i samma plattform. Genom våra dynamiska mallar som denna mall för anställningsavtal kan du snabbt skapa ett professionellt anställningsavtal för hundratals olika situationer.

Smart teknologi: För de mallar som ingår i tjänsten finns våra väl utarbetade modellklausuler som bygger på gällande lagstiftning inom exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen. Den smarta teknologin bakom våra dokumentmallar vägleder dig steg för steg för att upprätta ett högkvalitativt skriftligt anställningsavtal där du kan undvika eventuella oklarheter.

Otvivelaktiga fördelar med Docues tjänst

I samband med vår tjänst får du tillgång till bland annat:

 • Hundratals olika avtalsmodeller där du kan reglera exempelvis olika anställningar och arbetstider inom företaget
 • Minskad administrativt arbete med upp till 90% eftersom allt innehåll arkiveras per automatik
 • Förbättrad kvalité på dina standardklausuler som är integrerade i våra avtal
 • Snabb och smidig e-signering med BankID
 • Engelskspråkiga versioner av våra redan befintliga avtalsmallar

Tags: anställningsavtal mall, mall anställningsavtal, mall för anställningsavtal, anställningsavtalsmall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair