Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Pätemätön kilpailukielto – 5 tilannetta, joissa kilpailukielto ei sido

Työntekijän mahdollisuutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteensa jälkeen voidaan rajoittaa kilpailukiellolla. Kilpailukielto on kuitenkin sen verran järeä työkalu, että laki rajoittaa voimakkaasti siitä sopimista. Kilpailukielto on pätemätön siltä osin kuin se on tehty vastoin lain rajoituksia.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 13.10.2021
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

Tiivistelmä: 5 tilannetta, joissa kilpailukielto on pätemätön

  1. Kilpailukiellolle ei ole erityisen painavaa syytä → kilpailukielto on kokonaisuudessaan mitätön
  2. Kilpailukiellon on sovittu jatkuvan yli vuoden ajan → kilpailukielto sitoo vain vuoden ajan
  3. Kilpailukiellosta maksettava korvaus alittaa lain vähimmäismäärän →  korvaus korotetaan lain mukaiseksi
  4. Sopimussakko ylittää työntekijän kuuden kuukauden palkan → sopimussakko sitoo vain kuuden kuukauden palkan suuruisena
  5. Työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä → kilpailukielto ei sido kumpaakaan osapuolta

Miten sovin kilpailukiellosta lain edellyttämällä tavalla? Hyödyntämällä Docuen kilpailukieltosopimuksen mallia. Malli on juristiemme kehittämä, ja sitä päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

----

1. Kilpailukiellolle ei ole erityisen painavaa syytä

Erityisen painavan syyn vaatimus: Työsuhteen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Kriteerin täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän tehtävien ja aseman perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttavat työnantajan liiketoimintaympäristö, tarve liikesalaisuuksien säilyttämiselle ja työntekijälle annettu erityiskoulutus.

Perusteeton kilpailukielto on mitätön: Kilpailukieltosopimus on mitätön, jos sille ei ole erityisen painavaa syytä. Näin on esimerkiksi silloin, kun työntekijä tekee pelkästään suorittavaa työtä eikä hänellä ole pääsyä työnantajan liikesalaisuuksiin.

Mitättömyys vs. pätemättömyys: Mitättömyys tarkoittaa pätemättömyyden vakavinta muotoa. Kun kilpailukieltosopimus on mitätön, se ei sido työntekijää miltään osin. Jos siis kilpailukieltosopimus on tehty ilman erityisen painavaa syytä, se on kokonaisuudessaan mitätön sopimuksen solmimisesta lähtien.

2. Kilpailukiellon on sovittu jatkuvan yli vuoden ajan

Kilpailukiellon enimmäispituus: Kilpailukielto saa lähtökohtaisesti olla voimassa enintään yhden vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. 

Korvausvelvollisuus: Nykyisen lain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta, jos kilpailukiellon pituus ylittää kuusi kuukautta. Vuonna 2022 voimaan astuvan lain mukaan kaikista – siis myös alle kuuden kuukauden pituisista – kilpailukielloista on maksettava korvausta työntekijälle.

Johtajat ovat poikkeus: Kilpailukiellon pituutta koskevat rajoitukset eivät koske johtajia. Johtajalla tarkoitetaan johtavassa asemassa tai tällaiseen asemaan rinnastettavassa itsenäisessä asemassa olevaa työntekijää. Johtajan kilpailukielto voi siis olla pidempi kuin muiden työntekijöiden, kunhan pituus on kohtuullinen. Uuden lain mukainen korvausvelvollisuus koskee kuitenkin myös johtajien kilpailukieltoja.

Liian pitkä kilpailukielto ei sido työntekijää: Asianmukaisin perustein, mutta lainvastaisesti yli vuodeksi tehty kilpailukielto on pätevä vain vuoden pituisena. Tältä ylittävältä ajalta kilpailukielto on pätemätön. Työntekijä voi siis vuoden jälkeen harjoittaa vapaasti kilpailevaa toimintaa, vaikka kilpailukiellon olisi sovittu jatkuvan yli vuoden ajan.

3. Kilpailukiellosta maksettava korvaus alittaa lain vähimmäismäärän

Korvausvelvollisuus: Nykyisen lain mukaan kilpailukiellosta on maksettava työntekijälle korvausta, jos kilpailukiellon pituus on yli kuusi kuukautta. Kilpailukieltosääntely muuttuu 1.1.2022 siten, että kaikki kilpailukiellot tulevat maksullisiksi työnantajille.

Korvauksen suuruus: Uuden lain nojalla maksettavan korvauksen suuruus riippuu kilpailukiellon pituudesta ja työntekijän palkasta. Jos kilpailukiellon pituus on enintään kuusi kuukautta, korvauksen suuruus on 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos taas kilpailukiellon pituus on yli kuusi kuukautta, korvauksen suuruus on 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Liian pieni korvaus ei sido: Mikäli osapuolet ovat sopineet laissa säädettyä korvausta pienemmästä korvauksesta, ehto on pätemätön ja työnantaja on velvollinen maksamaan lainmukaisen korvauksen. Korvauksen lainvastaisuus ei siis tee koko sopimusta pätemättömäksi, vaan korvauksen osalta sovelletaan lainvastaisen ehdon sijasta lakia.

4. Sopimussakko ylittää työntekijän kuuden kuukauden palkan

Sopimussakon enimmäismäärä: Kilpailukieltoa kannattaa aina tehostaa sopimussakolla. Pääsääntö on, että sopimussakko saa enintään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneiden kuuden kuukauden palkkaa.

Johtajat ovat poikkeus: Johtajan kanssa tehtävän kilpailukieltosopimuksen sopimussakolle ei ole asetettu tarkkaa ylärajaa. Sakon on kuitenkin oltava kohtuullinen johtajan vastuuseen ja ansaintaan nähden.

Liian suuri sopimussakko ei sido: Mikäli muuten pätevässä kilpailukieltosopimuksessa on lainvastaisesti sovittu yli kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta sopimussakosta, sakko on pätevä siltä osin kuin se ei ylitä lain enimmäismäärää. Sakon määrä siis “korjaantuu” työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaavaksi.

5. Työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä

Kilpailukielto ei lain mukaan sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Työnantajasta johtuva syy on käsillä esimerkiksi silloin, kun työnantaja irtisanoo työntekijän tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Tällaisessa tilanteessa kilpailukieltosopimus ei luonnollisesti sido myöskään työnantajaa, eli työnantajan mahdollinen korvausvelvollisuus poistuu. 

Näin sovit kilpailukiellosta lain edellyttämällä tavalla

Mikäli koet, että kilpailukieltosääntelyn hallitseminen on hankalaa, älä suotta hermostu. Docuen helppokäyttöisellä kilpailukieltosopimuksen mallilla sovit kilpailukiellosta lain edellyttämällä tavalla. Malli muuntuu pikavalinnoilla juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Malli on juristiemme kehittämä, ja sitä päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Tutustu kilpailukieltosopimuksen malliimme:

Kilpailukiellosta voidaan sopia myös osana työsopimusta. Tutustu työsopimusmalleihimme:

Epäiletkö, että aiemmin solmimasi kilpailukielto on pätemätön? Voit sopia aiemman kilpailukiellon muuttamisesta seuraavalla mallillamme:

----

Tags: pätemätön kilpailukielto, kilpailukieltosopimus on mitätön

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi