Asiakirjamallit

Kilpailukieltosopimus, työsuhde, SV [Avtal om konkurrensförbud]

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteensa jälkeen. Tämä kilpailukieltosopimuksen malli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Kilpailukielto edellyttää erityisen painavaa syytä

Työsuhteen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Tällaisen painavan syyn täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttavat työnantajan liiketoimintaympäristö, tarve liikesalaisuuksien säilyttämiselle ja työntekijälle annettu erityiskoulutus. Kilpailukieltoon on perusteita esimerkiksi, jos työntekijä työskentelee tuotekehityksen parissa ja hänelle suodaan pääsy työnantajan liikesalaisuuksiin.

Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet viime vuosina, mikä on tuonut myös kritiikkiä niitä kohtaan. Perusteluiden kirjaamiseen ei siis kannata suhtautua kevytmielisesti.

Kilpailukiellot maksullisia työnantajille

Vuoden 2022 alussa astui voimaan uusi laki, jonka mukaan jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta on maksettava korvausta työntekijälle. Maksettavan korvauksen suuruus on 40 tai 60 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta riippuen siitä, kuinka pitkästä kilpailukiellosta on sovittu. Korvausvelvollisuus koskee myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltoja.

Laadukas ruotsinkielinen kilpailukieltosopimus Docuella

Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla laadit vaivattomasti kilpailukieltosopimuksen, jossa on otettu huomioon laissa asetetut rajoitukset. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee ruotsinkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023