Asiakirjamallit

Kilpailukieltosopimus, työsuhde, SV [Avtal om konkurrensförbud]

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteensa jälkeen. Tämä kilpailukieltosopimuksen malli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Kilpailukielto edellyttää erityisen painavaa syytä

Työsuhteen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Tällaisen painavan syyn täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttavat työnantajan liiketoimintaympäristö, tarve liikesalaisuuksien säilyttämiselle ja työntekijälle annettu erityiskoulutus. Kilpailukieltoon on perusteita esimerkiksi, jos työntekijä työskentelee tuotekehityksen parissa ja hänelle suodaan pääsy työnantajan liikesalaisuuksiin.

Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet viime vuosina, mikä on tuonut myös kritiikkiä niitä kohtaan. Perusteluiden kirjaamiseen ei siis kannata suhtautua kevytmielisesti.

Kilpailukiellosta maksettava korvausta työntekijälle

Vuoden 2022 alussa astui voimaan uusi laki, jonka mukaan jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta on maksettava korvausta työntekijälle. Vanhan lain voimassa ollessa työntekijälle oli maksettava korvausta vain, jos kilpailukiellon pituus ylitti kuusi kuukautta. Merkittävä muutos vanhaan sääntelyyn verrattuna on myös se, että nykyään korvausvelvollisuus koskee myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltoja.

Nyt ja vastaisuudessa solmittavat kilpailukiellot tulevat suoraan uuden lain ja työnantajan korvausvelvollisuuden soveltamisen piiriin. Sen sijaan ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin sovelletaan uutta lakia ja sen mukanaan tuomaa työnantajan korvausvelvollisuutta vasta vuoden siirtymäajan jälkeen.

Laadukas ruotsinkielinen kilpailukieltosopimus Docuella

Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla laadit vaivattomasti kilpailukieltosopimuksen, jossa on otettu huomioon laissa asetetut rajoitukset. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee ruotsinkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion