Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Kilpailukielto & lakimuutos – mikä muuttuu?

Kilpailukielto on oiva keino suojata työnantajan liikesalaisuuksia, kilpailuasemaa ja esimerkiksi työntekijän kouluttamiseen uhraamaa panosta. Uusi kilpailukieltoja koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022. Tämä voi aiheuttaa ikäviä yllätyskustannuksia työnantajalle. Turvaa selustasi ja lue tästä artikkelista, mikä muuttuu ja miten muutosten myötä kannattaa toimia.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 13.10.2021
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

Tiivistelmä: näin lakimuutos vaikuttaa kilpailukieltoihin

  • Korvausvelvollisuus: Uuden lain myötä kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvissa kilpailukielloista on maksettava korvausta työntekijälle. Nykyään työnantaja on korvausvelvollinen vain, jos ei-johtavassa asemassa olevalle työntekijälle on asetettu yli kuuden kuukauden pituinen kilpailukielto.
  • Irtisanomisoikeus: Jatkossa työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukielto laissa säädettyä irtisanomisaikaa noudattaen. Nykyään kilpailukiellon päättäminen on mahdollista vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen.
  • Siirtymäaika: Uusi laki soveltuu 1.1.2022 alkaen tehtäviin kilpailukieltoihin välittömästi. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin uutta lakia sovelletaan vasta vuoden siirtymäajan jälkeen.
  • Miten sovin? Voit sopia kilpailukiellosta joko nykyisen tai uuden lain mukaisesti Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla. Kilpailukiellosta sopiminen onnistuu kätevästi myös seuraavien työsuhdeasiakirjojen yhteydessä:

----

Lakimuutoksen myötä korvaus kilpailukiellosta on pakollinen

Kilpailukiellon määritelmä: Kilpailukielto tarkoittaa työntekijän velvoitetta olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukielto on voimassa työsuhteen aikana suoraan lain nojalla, mutta sitä voidaan kilpailukieltoehdolla tai -sopimuksella jatkaa myös työsuhteen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukielto & lakimuutos: Kilpailukieltosääntely muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen siten, että työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista, työntekijän asemasta tai kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Nykyään työnantaja on korvausvelvollinen vain, jos ei-johtavassa asemassa olevalle työntekijälle on asetettu yli kuuden kuukauden pituinen kilpailukielto.

Korvauksen suuruus – 40 tai 60 % työntekijän palkasta

Työntekijälle maksettava kilpailukieltokorvaus suhteutuu työntekijän palkkaan ja kilpailukiellon pituuteen seuraavasti:

  • Kilpailukiellon pituus on enintään 6 kk → korvauksen suuruus on 40 % työntekijän palkasta
  • Kilpailukiellon pituus on yli 6 kk → korvauksen suuruus on 60 % työntekijän palkasta

Korvausta aletaan maksamaan vasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Sitä maksetaan työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, esimerkiksi kuukausittain, ellei työsuhteen päättämisen jälkeen toisin sovita.

Jatkossa työnantaja voi irtisanoa kilpailukieltoehdon

Lakimuutoksen myötä työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltoehto. Nykyään kilpailukiellon päättäminen on mahdollista vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen. Työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 6 kk → irtisanomisaika on 2 kk

Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut. Jos siis arvioit, että solmimasi kilpailukieltoehto ei ole enää tarpeellinen, irtisano se ajoissa. Irtisanominen onnistuu helpoiten hyödyntämällä Docuen irtisanomisilmoituksen mallia.

Työnantaja, kilpailukieltoihin kannattaa perehtyä viimeistään nyt

Kilpailukieltoja koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2022. Tästä alkaa vuoden siirtymäaika, jonka aikana työnantajat voivat sopeutua uuteen lainsäädäntöön. 

Vanhat kilpailukiellot: 31.12.2021 mennessä tehtyihin kilpailukieltoihin sovelletaan siirtymäajan vuoksi vielä vuoden 2022 ajan nykyistä lakia. Kilpailukiellosta kannattaa siis vielä vuonna 2021 sopia nykyisen lain mukaisesti. Uusi laki soveltuu täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 lähtien, jolloin myös ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin sovelletaan uutta lakia.

Uudet kilpailukiellot: Sen sijaan uusiin, vasta vuonna 2022 solmittaviin kilpailukieltoehtoihin, sovelletaan saman tien uutta lakia.

Irtisanominen: Siirtymäaikana työnantajalla on oikeus irtisanoa vanhan lain voimassa ollessa tehdyt kilpailukieltoehdot ilman irtisanomisaikaa. Siirtymäajan jälkeen irtisanominen edellyttää laissa säädetyn irtisanomisajan noudattamista. Vanhat kilpailukiellot kannattaakin siirtymäaikana käydä läpi ja harkita, mitkä niistä halutaan pitää voimassa ja mitkä irtisanoa.

Miten sovin kilpailukiellosta lakimuutos huomioiden?

1. Haluan sopia kilpailukiellosta työsopimuksessa

Docuen työsopimusmalleilla voit sopia kilpailukiellosta joko nykyisen tai uuden lain mukaisesti – mallimme sisältävät pikavalinnoin muuntuvat malliehdot molempiin tilanteisiin. Malliehdot ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.

Valitse tarpeisiisi sopiva työsopimusmalli seuraavista vaihtoehdoistamme:

2. Haluan tehdä erillisen kilpailukieltosopimuksen

Erillisen kilpailukieltosopimuksen laadit helpoiten kilpailukieltosopimuksen mallillamme. Myös tällä mallilla sopiminen onnistuu sekä nykyisen että uuden lain mukaisesti. 

3. Haluan muuttaa aiempaa kilpailukieltoehtoa tai -sopimusta

Aiemman kilpailukiellon muuttaminen joko nykyisen tai uuden lain puitteissa käy helpoiten seuraavalla mallillamme:

4. Haluan irtisanoa kilpailukieltoehdon tai -sopimuksen (mahdollista 1.1.2022 alkaen)

Kilpailukiellon yksipuolinen irtisanominen tulee mahdolliseksi 1.1.2022. Mikäli päädyt irtisanomiseen, onnistuu irtisanomisilmoituksen laatiminen helpoiten seuraavalla mallillamme:

----

Tags: kilpailukielto lakimuutos, kilpailukielto korvaus, kilpailukieltolaki, kilpailukieltoehto

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi