Asiakirjamallit

Kilpailukieltosopimus, työsuhde, EN [Agreement of non-competition]

Kilpailukieltosopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, ettei työntekijä saa osallistua mihinkään kilpailevaan toimintaan määrättynä aikana työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä kilpailukieltosopimuksen malli on englanniksi. Lue lisää

Kilpailukiellolle tulee olla painavat perusteet

Työntekijällä on lain mukaan velvollisuus olla harjoittamatta kilpailevaa toimintaa työnantajansa kanssa aina työsuhteen aikana. Erillisellä kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta myös määrätyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukiellolle tulee lain mukaan olla erityisen painavat perusteet. Kilpailukiellon puolesta puhuvat esimerkiksi työntekijän korkea asema työnantajan palveluksessa, tietämys merkittävistä liikesalaisuuksista sekä työnantajan työntekijälle kustantama erityiskoulutus. Kaikki oleelliset syyt on tarkoituksenmukaista kirjata sopimukseen, jotta työnantaja voi jälkikäteisesti helpommin todistaa, ettei sopimusta ole tehty perusteettomasti.

Kilpailukieltosopimuksen solmiminen on maksullista työnantajalle

Kilpailukieltosääntely muuttui 1.1.2022 siten, että nykyään kilpailukieltosopimuksen solmimisesta seuraa suoraan lain nojalla velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta rajoitusajalta. Rajoitusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kilpailukielto on voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos taas rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Rajoitusaika voi pääsääntöisesti olla enintään yhden vuoden pituinen.

Näin laadit englanninkielisen kilpailukieltosopimuksen helpoiten

Englanninkielinen kilpailukieltosopimus syntyy vaivattomasti Docuen helppokäyttöisellä kilpailukieltosopimuksen mallilla. Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset sopimustekstit vastaustesi perusteella. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen kilpailukieltosopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jolla pienennät sopimusriskejäsi ja helpotat laatimisen taakkaa.

Docuesta löydät maan mittavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion