Asiakirjamallit

Yhteistyösopimus, SV [Samarbetsavtal]

Yhteistyösopimus on sopimus eri tahojen välisestä yhteistyöstä. Yhteistyön ja sitä koskevan yhteistyösopimuksen sisältö voidaan määritellä osapuolten välillä varsin vapaasti. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Erilaiset yhteistyösopimukset

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisestä mainonnasta tai tuotekehityshankkeesta. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia.

Tavoitteiden merkitys

Sopimuksessa kannattaa määritellä mahdollisimman kattavasti, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä. Varsinkin tilanteessa, jossa yhteistyön lopullinen sisältö voi olla vielä jossain määrin epäselvää, yhteiseen sopimukseen kirjatuilla tavoitteilla on tärkeä ohjaava merkitys.

Mitä Docuen yhteistyösopimuksen malli sisältää?

Tarjoamme yritysjuridiikkaan monipuolisesti perehtyneiden juristiemme laatimat mallisisällöt muun muassa näihin asiakohtiin:

  • Yhteistyön tavoitteet ja sisältö (tämä on sopimuksen tärkeimpiä kohtia!)
  • Oikeudet yhteistyön tuloksiin
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Liikesalaisuuksien salassapito
  • Kilpailukielto yhteistyökumppaneiden välillä
  • Immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet (esim. tavaramerkit, tekijänoikeudet)
  • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Halutessasi voit muokata mallisisältöjämme tai kirjoittaa myös omia sisältöjäsi. Saat lisäksi kattavasti ohjeistusta eri sisältöjen merkityksestä.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion