Sopimus tai ilmoitus sopimuksen siirtämisestä

Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle edellyttää lähtökohtaisesti, että siirtäjä ja kolmas osapuoli sopivat siitä. Lisäksi vaaditaan yleensä, että sopimuksen toinen osapuoli suostuu siirtämiseen. Sopimussiirto on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Sopimuksen siirtäminen kolmannelle edellyttää pääsääntöisesti sopimuskumppanin suostumusta

Sopimuksiin liittyvä lähtökohta on, että sopimus tehdään sopimuksessa määriteltyjen osapuolten välillä, ja sopimus sitoo ainoastaan heitä. Sopimuksen toinen tai kumpikin osapuoli voi kuitenkin vaihtua, ellei sitä ole kielletty sopimuksessa tai laissa. Esimerkkinä tällaisesta kiellosta ovat rahoitussopimukset, joissa usein on ehto, jonka mukaan rahoittaja voi irtisanoa sopimuksen ja vaatia lainat maksettaviksi, jos yhtiön tai sen liiketoiminnan omistus vaihtuu.

Osapuoli voi siis lähtökohtaisesti siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle edellyttäen, että toinen osapuoli suostuu sopimuksen siirtämiseen. Selvä pääsääntö on, että ilman toisen sopimusosapuolen suostumusta ei voi vapautua sopimuksesta ja asettaa toista sijaansa, kun kysymys ei ole vain oikeuksien siirtämisestä.

Sopimus siirretään usein liiketoimintakaupan yhteydessä

Sopimuksen siirrosta, eli osapuolen vaihtumisesta, sovitaan usein osana toisen osapuolen liikkeen luovutusta, esimerkiksi liiketoimintakaupassa. Liiketoimintakaupassa myyjän asiakas- ja muut sopimukset eivät siirry automaattisesti liiketoiminnan mukana ostajalle, koska sopimusosapuoli muuttuu luovutetuissa sopimuksissa. Jos puolestaan myydään yhtiön osakkeet, yhtiön erilaiset sopimukset jatkuvat pääsääntöisesti sellaisinaan, koska sopimusten sopijapuolet eivät vaihdu.

Siirto tehdään ensisijaisesti sopimalla; joskus pelkkä ilmoitus on riittävä

Kun osapuolen vaihtuminen edellyttää toisen osapuolen suostumusta, on siirrosta tehtävä sopimus. Sopimukseen tarvitaan ainakin siirtäjän ja toisen sopijapuolen allekirjoitukset. Myös uudelta sopimuskumppanilta eli siirronsaajalta voi vaatia allekirjoitusta.

Poikkeuksia kuitenkin on. Näissä tilanteissa voidaan siirto antaa tiedoksi toiselle sopijapuolelle pelkällä ilmoituksella:

  • Työsopimukset liikkeen luovutuksissa: Jos on kyse työsopimuslain mukaisesta liikkeen luovutuksesta, liiketoimintaan kuuluvat työsuhteet siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle yhtiölle.
  • Liikehuoneistojen vuokrasopimukset: Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ovat lain mukaan siirrettävissä ilman vuokranantajan lupaa, ellei toisin ole vuokrasopimuksessa sovittu. Näin on myös liiketoimintakaupassa vuokralaisen vaihtumisesta huolimatta.
  • Sopimuksessa on ehto, joka mahdollistaa siirron ilman sopimuskumppanin suostumusta: Siirrettävässä sopimuksessa voi olla ehto, jonka mukaan toinen tai kumpikin osapuoli saa vapaasti siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

Siirto on suositeltavaa tehdä kirjallisesti

Niin sopimus kuin ilmoitus sopimuksen siirtämisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellinen siirto onnistuu helpoiten Docuella, jota hyödyntämällä lähetät sopimuksen tai ilmoituksen allekirjoitettavaksi vaivatta ja aikaa säästäen. Palvelussamme laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki sopimuksesi täysin digitaalisesti. Sähköinen allekirjoitus on perinteistä kynällä tehtävää allekirjoitusta vahvempi todiste siitä, kuka allekirjoituksen on tehnyt ja milloin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group