Sopimus SVOP-sijoituksesta

Vastikkeeton SVOP-sijoitus on hallinnollisesti kevein tie vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Sijoitus kannattaa vahvistaa erillisellä sopimuksella, jonka allekirjoittavat sekä sijoittaja että kohdeyhtiön hallituksen edustaja.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

SVOP-sijoitus vahvistaa yhtiön omaa pääomaa

Osakeyhtiössä hallitus päättää vastikkeettoman sijoituksen vastaanottamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ("SVOP-rahasto"). Toimenpidettä voidaan pitää kevyenä, koska toisin kuin esimerkiksi osakeanneissa, päätöksenteko ei vaadi yhtiökokouksen koollekutsumista eikä sijoitusta tarvitse rekisteröidä kaupparekisteriin.

SVOP-sijoituksia tehdään tyypillisesti tilanteessa, jossa kohdeyhtiön omaa pääomaa tai maksuvalmiutta on syytä vahvistaa. Omalla pääomalla on erityinen merkitys, jos se menetetään kokonaan, koska tästä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Oman pääoman menetyksestä tulee julkinen merkintä.

SVOP-sijoitus kannattaa dokumentoida huolellisesti

Tällä asiakirjamallilla laadit juridisesti pätevän sopimuksen vastikkeettomasta SVOP-sijoituksesta. Sopimuksen allekirjoittavat sijoittaja sekä sijoituskohteen hallituksen edustaja (tai edustajat).

Huomaa, että hallituksen tulee erikseen laatia pöytäkirja hyväksymästään sijoituksesta, vaikka sijoitus onkin vastikkeeton. Palvelussamme on erikseen hallituksen pöytäkirjamalli, joka sisältää mallikirjaukset SVOP-sijoituksiin.

Pohdi SVOP-sijoituksen vaihtoehdot

SVOP-sijoitus on vaivatonta tehdä. Huomaa kuitenkin, että kun sijoitus on kerran tehty, pääoma kuuluu yhtiölle ja sitä kautta tasapuolisesti kaikille yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusten suhteessa. Elleivät kaikki omistajat tee vastaavanlaista sijoitusta omistustensa suhteessa, osa omistajista saa perusteetonta hyötyä. Osakkeenomistajat voivat toki myöhemmin palauttaa sijoituksia suunnatusti, mutta tämä edellyttää yksimielisyyttä ja siten reilun pelin henkeä kaikilta. Jos tällaisesta ei ole varmuutta, on pääomaa suositeltavampaa hankkia osakeannilla tai pääomalainalla. Luonnollisesti jos yhtiössä ei ole kuin yksi osakkeenomistaja, ongelmia ei synny.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group