Asiakirjamallit

Sopimus SVOP-sijoituksesta

Vastikkeeton SVOP-sijoitus on hallinnollisesti kevein tie vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Sijoitus kannattaa vahvistaa erillisellä sopimuksella, jonka allekirjoittavat sekä sijoittaja että kohdeyhtiön hallituksen edustaja. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

SVOP-sijoitus vahvistaa yhtiön omaa pääomaa

Osakeyhtiössä hallitus päättää vastikkeettoman sijoituksen vastaanottamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ("SVOP-rahasto"). Toimenpidettä voidaan pitää kevyenä, koska toisin kuin esimerkiksi osakeanneissa, päätöksenteko ei vaadi yhtiökokouksen koollekutsumista eikä sijoitusta tarvitse rekisteröidä kaupparekisteriin.

SVOP-sijoituksia tehdään tyypillisesti tilanteessa, jossa kohdeyhtiön omaa pääomaa tai maksuvalmiutta on syytä vahvistaa. Omalla pääomalla on erityinen merkitys, jos se menetetään kokonaan, koska tästä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Oman pääoman menetyksestä tulee julkinen merkintä.

SVOP-sijoitus kannattaa dokumentoida huolellisesti

Tällä asiakirjamallilla laadit juridisesti pätevän sopimuksen vastikkeettomasta SVOP-sijoituksesta. Sopimuksen allekirjoittavat sijoittaja sekä sijoituskohteen hallituksen edustaja (tai edustajat).

Huomaa, että hallituksen tulee erikseen laatia pöytäkirja hyväksymästään sijoituksesta, vaikka sijoitus onkin vastikkeeton. Palvelussamme on erikseen hallituksen pöytäkirjamalli, joka sisältää mallikirjaukset SVOP-sijoituksiin.

Pohdi SVOP-sijoituksen vaihtoehdot

SVOP-sijoitus on vaivatonta tehdä. Huomaa kuitenkin, että kun sijoitus on kerran tehty, pääoma kuuluu yhtiölle ja sitä kautta tasapuolisesti kaikille yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusten suhteessa. Elleivät kaikki omistajat tee vastaavanlaista sijoitusta omistustensa suhteessa, osa omistajista saa perusteetonta hyötyä. Osakkeenomistajat voivat toki myöhemmin palauttaa sijoituksia suunnatusti, mutta tämä edellyttää yksimielisyyttä ja siten reilun pelin henkeä kaikilta. Jos tällaisesta ei ole varmuutta, on pääomaa suositeltavampaa hankkia osakeannilla tai pääomalainalla. Luonnollisesti jos yhtiössä ei ole kuin yksi osakkeenomistaja, ongelmia ei synny.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Docuen avulla laadit kaikki yritystoiminnan asiakirjat itse – ilman säätöä, kalliita virheitä ja ulkopuolisia juristeja. Tarjoamme laadukkaat juridiset sisällöt, joiden avulla laadit tarvittavat asiakirjat milloin ja missä tahansa. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakkaidemme rakastamiin asiakirjamalleihin:


Tags: svop sijoitus sopimus, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, SVOP, yrityksen rahoitus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion