Asiakirjamallit

Sopimus SVOP-sijoituksesta, SV [Avtal om investering i SVOP-fonden]

Yhtiön omaa pääomaa voidaan vahvistaa vastikkeettomalla SVOP-sijoituksella. Sijoitus on suositeltavaa vahvistaa erillisellä sopimuksella, jonka allekirjoittajina ovat sekä sijoittaja että kohdeyhtiön hallituksen edustaja. Tätä mallia hyödyntämällä saat käyttöösi juristien laatimat malliehdot ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Hallitus päättää sijoituksen vastaanottamisesta

Osakeyhtiössä hallitus tekee päätöksen vastikkeettoman sijoituksen vastaanottamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ("SVOP-rahasto"). Päätöksenteko ei vaadi yhtiökokouksen koollekutsumista eikä sijoitusta ole tarvetta rekisteröidä kaupparekisteriin, joten kyseessä on verrattain kevyt toimenpide.

SVOP-sijoitus mahdollistaa yhtiön oman pääoman vahvistamisen

SVOP-sijoituksia tehdään tavallisesti tilanteessa, jossa on tarpeen vahvistaa kohdeyhtiön omaa pääomaa tai maksuvalmiutta. Omalla pääomalla on erityinen merkitys, sillä sen menetyksestä seuraa julkinen merkintä.

Kun sijoitus on tehty, pääoma kuuluu yhtiölle ja näin ollen tasapuolisesti kaikille yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa.

Laadi sopimus SVOP-sijoituksesta ruotsiksi vaivattomasti

Docuella laadit ruotsinkielisen sopimuksen SVOP-sijoituksesta helpoiten. Palvelu kysyy sinulta tarvittavat tiedot, joiden perusteella se muotoilee siistin sopimuksen puolestasi. Osapuolet voivat allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti.

Huomaa lisäksi, että hallituksen tulee on laadittava hyväksymästään sijoituksesta erillinen pöytäkirja. Palvelussamme laadit helposti myös pöytäkirjan, jossa on valmiit mallikirjaukset SVOP-sijoituksiin.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion