Asiakirjamallit

Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava, SV [Sekretessavtal, ömsesidigt bindande]

Salassapitosopimuksen tekeminen on tärkeää, jotta yrityksesi liikesalaisuudet pysyvät tosiasiassa suojassa. Tämä malli sopii tilanteeseen, jossa useampi osapuoli vaihtaa arkaluontoisia liikesalaisuuksia keskenään. Salassapitosopimus on ruotsiksi. Lue lisää

Salassapitosopimuksella maksimoit liikesalaisuuksiesi suojan

Salassapitosopimuksessa tietyt luovutettavat tiedot määritellään salassapidettäviksi. Huolellinen yrityspäättäjä tekee salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Salassapitosopimus kannattaa hoitaa kuntoon myös heti yhteistyöhankkeiden tai yrityskauppaneuvotteluiden alkaessa.

Lain suoja monesti riittämätön

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin. Lain tarjoama suoja on kuitenkin suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus kannattaa laatia aina.

Laadukas ruotsinkielinen salassapitosopimus

Docuen salassapitosopimuksen mallilla laadit vaivattomasti ruotsinkielisen salassapitosopimuksen, jossa on huomioitu kaikki oleellinen. Malli sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Luottamuksellisen tiedon määrittely
  • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
  • Salassapidon kesto
  • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
  • Sopimussakko

Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee ruotsinkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai lisätä omia ehtojasi.

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Kyllä, tässä sopimusmallissa suojataan luottamuksellisia tietoja, jotka kuka tahansa sopimuksen osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle. Halutessasi voit lisätä kahden osapuolen sijaan esimerkiksi kolme tai neljä osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi useamman eri tahon sijoitusneuvotteluista.

Palvelussamme on erillinen salassapitosopimuksen malli tilanteisiin, joissa halutaan suojata vain yhden sopijapuolen liikesalaisuuksia.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion