Asiakirjamallit

Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava, EN [Non-disclosure agreement, mutually binding]

Tämä salassapitosopimuksen malli sopii tilanteeseen, jossa sopijapuolet vaihtavat arkaluontoisia liikesalaisuuksia keskenään. Salassapitosopimus on englanniksi. Lue lisää

Suojaa liikesalaisuutesi salassapitosopimuksella

Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tarkoitus on suojata yrityksesi arvokkaita liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia voidaan kutsua myös yrityssalaisuuksiksi tai ammattisalaisuuksiksi. Sellaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia. Liikesalaisuuksille ominaista on se, että kilpailijan tai asiakkaan käsissä ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

Milloin salassapitosopimus kannattaa solmia?

Huolellinen yrityspäättäjä tekee salassapitosopimuksen aina luovuttaessaan arkaluonteisia tietoja liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, alihankkijalle tai konsultille. Salassapitosopimus kannattaa hoitaa kuntoon myös heti yhteistyöhankkeiden tai yrityskauppaneuvotteluiden alkaessa.

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillisen kirjallisen salassapitosopimuksen laatiminen on erittäin tärkeää.

Laadukas englanninkielinen salassapitosopimus

Docuen salassapitosopimuksen mallilla laadit vaivattomasti englanninkielisen salassapitosopimuksen, jossa on huomioitu kaikki oleellinen. Malli sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Luottamuksellisen tiedon määrittely
  • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
  • Salassapidon kesto
  • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
  • Sopimussakko

Palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset sopimustekstit automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Docuen salassapitosopimuksen malli sopii sellaisenaan valtaosaan liike-elämän tietojenvaihtotilanteista, mutta halutessasi voit aina muokata malliehtojamme tai lisätä omia ehtojasi.

Suojaako tämä sopimus molempien sopijapuolten liikesalaisuuksia?

Kyllä, tämä sopimusmalli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa molemmat sopijapuolet luovuttavat toisilleen luottamuksellisia tietoja ja haluavat niille suojan. Halutessasi voit lisätä kahden osapuolen sijasta esimerkiksi kolme tai neljä osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi useamman eri tahon sijoitusneuvotteluista.

Palvelussamme on erillinen salassapitosopimuksen malli tilanteisiin, joissa suojan kohteena ovat vain yhden sopijapuolen liikesalaisuudet.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion