Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Miksi riskiarvio on laadittava?

Lakisääteinen velvollisuus: Riskiarvion laatimisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Sen mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvaa toimijaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilitoimistot, lakitoimistot ja kiinteistönvälitysliikkeet.

Mitä riskiarvion tulee sisältää?

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen: Riskiarviossa yrityksen on tunnistettava ja arvioitava omaan toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Omaan toimintaansa kohdistuvien riskien lisäksi yrityksen on syytä arvioida myös sen asiakkaiden toimintaan kohdistuvia riskejä. Näin on siitä syystä, että monet yritykset, kuten tilitoimistot, kuuluvat rahanpesulain soveltamisalaan ennen kaikkea siksi, että niillä on mahdollisuus havaita asiakkaidensa suorittamia epäilyttäviä liiketoimia.

Toimintaperiaatteet ja keinot: Riskiarviossa tulee määritellä ne toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvontakeinot, joilla yritys pyrkii vähentämään ja hallitsemaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Toimintaperiaatteet ja keinot on suunniteltava niin, että ne ovat oikeassa suhteessa tunnistettuihin riskeihin nähden. Ne voivat liittyä esimerkiksi käytössä oleviin järjestelmiin, toimintamalleihin ja valvontaan.

Arvio jäännösriskistä: Riskiarvion lopputuloksena saadaan ns. jäännösriski eli se rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, joka on olemassa toimintaperiaatteista ja hallintakeinoista huolimatta. Jäännösriskin tulisi olla hyväksyttävällä tasolla.

Riskien arviointi ja asiakkaiden tunteminen kulkevat käsi kädessä

Ohjausvaikutus: Ilmoitusvelvollisen on rahanpesulain mukaan tunnettava asiakkaansa. Ilmoitusvelvollisen on siis tiedettävä, kenen kanssa asioi ja millaista asiakkaiden normaali toiminta on. Riskiarvion tulokset ohjaavat asiakkaan tuntemiseen liittyviä toimenpiteitä.

Tehostettu seuranta: Voit jo riskiarviossa yksilöidä, mitkä asiakkaistasi kuuluvat tehostetun seurannan piiriin. Asiakkaan kuuluessa tehostetun seurannan piiriin sinun on tutkittava tehostetusti tämän taustoja. Tehostettua tuntemismenettelyä voidaan soveltaa yksittäisiin asiakkaisiin tai tarvittaessa kaikkiin asiakkaisiin.

Asiakkaan tuntemistiedot: Voit todentaa asiakkaidesi henkilöllisyyden sekä tallentaa lain edellyttämät tuntemistiedot hyödyntämällä palvelumme “Asiakkaan tuntemistiedot” -asiakirjamallia sekä vahvaa sähköistä tunnistautumistapaamme.

Tehtävä kirjallisesti ja päivitettävä säännöllisesti

Riskiarvio on tehtävä kirjallisesti. Arvio on päivitettävä säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tai aina silloin, kun ilmoitusvelvollisen toiminnassa tai asiakaskunnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Päivittämisen yhteydessä tulee arvioida toteutettujen hallintakeinojen tehokkuus ja ajantasaisuus tunnistettuihin riskeihin nähden.

Riskiarvioiden asianmukaisuutta valvoo AVI

Riskiarvioiden asianmukaista laatimista valvoo aluehallintovirasto (AVI). AVI on vastikään tehostanut valvontaansa ja tiukentanut valvontalinjaansa rahanpesulain rikkomusten arvioinnin osalta. Mikäli riskiarvio on laadittu puutteellisesti, AVI voi määrätä sanktion. Riskiarvion laatimiseen kannattaa siis panostaa.

Miten laadin riskiarvion helpoiten?

Älykäs riskiarviomalli: Laadukkaan ja lain vaatimukset täyttävän riskiarvion laadit helpoiten Docuen älykkäällä riskiarviomallilla. Riskiarviomallimme on juristiemme laatima, ja sen teossa on käytetty apuna Taloushallintoliiton riskiarviomallia sekä AVI:n ohjeistuksia.

Muuntuvat malliehdot: Koska eri tilanteet poikkeavat huomattavasti toisistaan, edellyttää riskiarvion laatiminen aina riskien pohtimista juuri sinun yrityksesi näkökulmasta. Mallimme sisältää harkintasi tueksi laadittuja mallisisältöjä, mutta sinun tulee aina muokata niitä yrityksellesi sopivaksi. Tämä saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta eri kohtien muotoilu onnistuu vaivattomasti mallimme avulla. Älykäs mallimme nimittäin opastaa sinua kohta kohdalta ja neuvoo, mitä seikkoja asiakirjan laadinnassa on syytä ottaa huomioon. Lopputuloksena syntyy siisti, juridisesti pätevä ja juuri sinun tarpeisiisi sopiva riskiarvio.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Älykäs riskiarviomallimme sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Liiketoiminnan luonne, koko ja laajuus
  • Asiakaskunta
  • Riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Riskiarvio asiakkaiden toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat
  • Toimintaperiaatteet ja keinot riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi
  • Jäännösriski

Lisäksi voit aina lisätä asiakirjaan omia sisältöjäsi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group