Asiakirjamallit

Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, SV [Riskbedömning (penningtvätt och finansiering av terrorism)]

Riskiarviossa yritys tunnistaa ja arvioi omaan sekä asiakkaiden toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Esimerkiksi tilitoimistojen on laadittava riskiarvio. Tämä riskiarviomalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Mihin riskiarvion laatimisvelvollisuus perustuu?

Riskiarvion laatimisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Sen mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja, lakitoimistoja ja kiinteistönvälitysliikkeitä.

Mitä riskiarvion tulee sisältää?

Riskiarviossa yrityksen on tunnistettava ja arvioitava omaan sekä asiakkaiden toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Lisäksi yrityksen on suunniteltava toimintaperiaatteet ja hallintakeinot, joilla se pyrkii vähentämään ja hallitsemaan näitä riskejä. Lopputuloksena saadaan ns. jäännösriski eli se rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, joka on olemassa toimintaperiaatteista ja hallintakeinoista huolimatta. Jäännösriskin tulisi olla hyväksyttävällä tasolla.

Tehtävä kirjallisesti ja päivitettävä säännöllisesti

Riskiarvio on tehtävä kirjallisesti, ja se on päivitettävä säännöllisesti. Arvio voidaan päivittää esimerkiksi vuosittain tai aina silloin, kun ilmoitusvelvollisen toiminnassa tai asiakaskunnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Päivittämisen yhteydessä yrityksen tulee arvioida toteutettujen hallintakeinojen tehokkuus ja ajantasaisuus tunnistettuihin riskeihin nähden.

Näin laadit ruotsinkielisen riskiarvion helpoiten

Ruotsinkielisen riskiarvion laadit helpoiten Docuen älykkäällä riskiarviomallilla. Riskiarviomallimme on juristiemme laatima, ja sen teossa on käytetty apuna Taloushallintoliiton riskiarviomallia sekä aluehallintoviraston ohjeistuksia.

Riskiarviomallimme sisältää ruotsinkieliset malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Liiketoiminnan luonne, koko ja laajuus
  • Asiakaskunta
  • Riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Riskiarvio asiakkaiden toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat
  • Toimintaperiaatteet ja keinot riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi
  • Jäännösriski

Voit muokata malliehtojamme vapaasti sekä lisätä omia kohtia.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion