Asiakirjamallit

Asiakkaan tuntemistiedot

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 7.11.2023

Keitä asiakkaan tuntemisvelvollisuus koskee?

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisen on tunnettava asiakkaansa. Ilmoitusvelvollisen on siis tiedettävä, kenen kanssa asioi ja millaista asiakkaiden normaali toiminta on. Rahanpesulain tarkoittamia ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi tilitoimistot, varainhoitoyhtiöt ja kiinteistönvälitysliikkeet.

Mitä asiakkaan tunteminen käytännössä tarkoittaa?

Asiakkaan tunteminen: Asiakkaan tuntemisella tarkoitetaan:

  • asiakkaan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista;
  • asiakkaan edustajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista;
  • yritysasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan tunnistamista ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentamista; sekä
  • asiakkaan taustojen selvittämistä ja toiminnan seuraamista niin, että poikkeavat liiketoimet on mahdollista huomata.

Asiakkaan tunnistaminen: Asiakkaan tunnistamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä vapaamuotoisesti asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas voidaan tunnistaa esimerkiksi kyselemällä tämän nimeä.

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen: Asiakkaan henkilöllisyyden todentamisella puolestaan tarkoitetaan henkilöllisyyden varmentamista joko vahvalla sähköisellä tunnisteella tai virallisesta asiakirjasta.

Kuka tai mikä on tunnettava?

Uudet tai epäilyttävät asiakkaat: Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava ja todennettava seuraavat asiakkaat:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa;
  • Uusi satunnainen asiakas, jos tietyt edellytykset täyttyvät (esim. liiketoimen suuruus ylittää 10 000 €);
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee aiemmin todennetun asiakkaan henkilöllisyyden todentamistietojen luotettavuutta tai riittävyyttä.

Asiakkaan edustajat ja tosiasialliset edunsaajat: Tunnettavien joukkoon kuuluvat asiakkaan ohella myös sen edustaja tai edustajat sekä tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat. Edustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii asiakkaan puolesta, esimerkiksi allekirjoittaa toimeksiantosopimuksen. Tosiasiallisella edunsaajalla taas tarkoitetaan yksinkertaistaen henkilöä, joka omistuksensa tai äänioikeutensa kautta taikka muulla perusteella käyttää määräysvaltaa asiakasyrityksessä tai -yhteisössä.

Tallenna asiakkaan tuntemistiedot Docuen älykkäällä mallilla

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen. Palvelu neuvoo sinua kohta kohdalta, miten toteutat asiakkaan tuntemistoimet lain edellyttämällä tavalla.

Tiedot pysyvät turvassa henkilökohtaisella tililläsi

Säilytettävä 5 v: Ilmoitusvelvollisen on säilytettävä asiakkaan tuntemista koskevat tiedot luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos asiakassuhde ei ollut vakituinen vaan satunnainen, on tiedot säilytettävä viiden vuoden ajan satunnaisen liiketoimen suorittamisesta.

Suojattu sähköinen arkisto: Hyödyntämällä malliamme saat käyttöösi suojatun sähköisen arkiston, jossa tiedot pysyvät tallella luotettavasti. Kaikki asiakirjat tallentuvat automaattisesti arkistoon, myös keskeneräisinä versioina.


Tags: asiakkaan tuntemistiedot, asiakkaan tunteminen, rahanpesulaki, asiakkaan tunnistaminen

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 7.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion