Asiakirjamallit

Muutosneuvottelut (yt-neuvottelut), neuvotteluesitys / kutsu, EN [Change negotiations, proposal for negotiations]

Muutosneuvottelut (eli yt-neuvottelut) on käytävä tiettyjä organisaatiomuutoksia harkittaessa, jos yritykseen soveltuu yhteistoimintalaki. Neuvottelut käynnistyvät työnantajan antamalla neuvotteluesityksellä. Tämä neuvotteluesityksen malli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 16. marrask. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Uusi yt-laki tuli voimaan 1.1.2022

Uuden 1.1.2022 voimaan tulleen yhteistoimintalain myötä yt-neuvotteluja kutsutaan nykyään muutosneuvotteluiksi. Neuvotteluprosessi on säilynyt uudessa laissa pääasiassa ennallaan. Keskeisin prosessia koskeva uudistus on henkilöstön edustajan tai neuvotteluihin osallistuvan työntekijän nimenomainen oikeus esittää kirjallisia ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvotteluissa käsiteltäväksi. Mikäli työnantaja suhtautuu ehdotuksiin kielteisesti, on hänen ilmoitettava syyt sille kirjallisesti.

Milloin muutosneuvottelut tulee käydä?

Yt-lain piiriin kuuluvan työnantajan tulee käydä muutosneuvottelut tiettyjä organisaatiomuutoksia harkittaessa. Yt-lakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Muutosneuvottelut on käytävä 1) työvoiman käyttöä vähennettäessä sekä 2) pienemmissä yritystoiminnan muutostilanteissa, jos muutoksista aiheutuu olennaisia henkilöstövaikutuksia. Neuvotteluprosessi on aiheesta riippumatta pääasiassa sama. Työvoiman vähentämisneuvottelujen osalta säädetään kuitenkin eräistä lisävaatimuksista, jotka koskevat esimerkiksi käsiteltäviä asioita ja neuvotteluaikaa.

Miten muutosneuvottelut aloitetaan?

Muutosneuvottelut käynnistyvät työnantajan antamalla neuvotteluesityksellä. Esityksestä on käytävä ilmi ainakin neuvottelujen aika ja paikka sekä neuvotteluissa käsiteltävät asiat. Neuvotteluesitys ajaa siis neuvottelukutsun asian.

Neuvotteluesitys on annettava viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista, jos neuvottelut koskevat työvoiman käytön vähentämistä. Jos taas neuvottelut koskevat muita yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia, ei esityksen antamiselle ole säädetty määräaikaa.

Kenelle neuvotteluesitys annetaan?

Neuvotteluesitys annetaan sille, jonka kanssa neuvotellaan. Useimmiten neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, jolloin neuvotteluesitys myös annetaan henkilöstön edustajalle.

Työvoiman käytön vähentämistä koskeva neuvotteluesitys on lisäksi toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle. Esityksen on oltava TE-toimistolla viimeistään neuvottelujen alkaessa.

Miten laadin englanninkielisen neuvotteluesityksen helpoiten?

Neuvotteluesitys englanniksi syntyy helpoiten Docuen neuvotteluesityksen mallilla. Malli sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt, joita käytetään tavanomaisesti neuvotteluesityksissä ja jotka täyttävät lain vaatimukset. Kyse on älykkäästä ja tarpeisiisi mukautuvasta mallista, jolla pätevän neuvotteluesityksen laatiminen sujuu vaivattomasti.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 16. marrask. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion