Asiakirjamallit

Muutosneuvottelut (yt-neuvottelut), pöytäkirja, EN [Change negotiations, minutes]

Työnantajan on laadittava muutosneuvotteluista pöytäkirja, jos joku neuvottelijoista sitä pyytää. Epäselvyyksien välttämiseksi pöytäkirja on kuitenkin syytä laatia aina. Tämä muutosneuvottelujen pöytäkirjamalli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 16. marrask. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Uusi yt-laki tuli voimaan 1.1.2022

Uuden 1.1.2022 voimaan tulleen yhteistoimintalain myötä yt-neuvotteluja kutsutaan nykyään muutosneuvotteluiksi. Neuvotteluprosessi on säilynyt uudessa laissa pääasiassa ennallaan. Keskeisin prosessia koskeva uudistus on henkilöstön edustajan tai neuvotteluihin osallistuvan työntekijän nimenomainen oikeus esittää kirjallisia ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvotteluissa käsiteltäväksi. Mikäli työnantaja suhtautuu ehdotuksiin kielteisesti, on hänen ilmoitettava syyt sille kirjallisesti – esimerkiksi kirjaamalla ne pöytäkirjaan.

Neuvottelut kannattaa kirjata aina

Muutosneuvotteluista on laadittava pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistunut sitä pyytää. Silloinkin, kun sitä ei nimenomaisesti pyydetä, on neuvottelut syytä kirjata. Pöytäkirjan avulla neuvottelujen sisältö voidaan tarvittaessa myöhemmin helpommin todentaa.

Pöytäkirjan sisällöstä säädetään laissa

Pöytäkirjan vähimmäissisällöstä säädetään laissa. Pöytäkirjasta on lain mukaan käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • Neuvottelujen ajankohta;
  • Neuvotteluihin osallistuneet henkilöt;
  • Neuvottelujen tulokset; sekä
  • Mahdolliset eriävät mielipiteet.

Laissa säädetyt vähimmäisvaatimukset täyttävä pöytäkirja voi olla varsin lyhyt. Käytännössä kannattaa aina laatia yksityiskohtaisempi pöytäkirja, jossa kuvataan tarkemmin neuvotteluissa käsiteltyjä asioita ja käytyjä keskusteluja.

Yleensä kaikki neuvottelijat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan

Lain mukainen lähtökohta on, että kaikki neuvotteluihin osallistuneet tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan. Jos neuvotteluissa on ollut läsnä ulkopuolisia asiantuntijoita, ei kuitenkaan heidän tarvitse allekirjoittaa pöytäkirjaa.

Pöytäkirjan tarkastamisesta ja allekirjoittamisesta voidaan sopia myös toisin. Etenkin sellaisissa neuvotteluissa, joissa on läsnä useita henkilöitä, on yleensä tarkoituksenmukaista sopia, että vain osa neuvottelijoista tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan.

Miten laadin englanninkielisen neuvottelupöytäkirjan helpoiten?

Englanninkielinen neuvottelupöytäkirja syntyy helpoiten Docuen englanninkielisellä pöytäkirjamallilla. Malli sisältää juristiemme laatimat mallikirjaukset yli kymmeneen eri asiakohtaan. Voit valita omaan pöytäkirjaasi juuri ne kohdat, jotka itse haluat. Halutessasi voit muokata mallikirjauksiamme tai kirjoittaa vapaasti omia sisältöjäsi.

Vältä paperityö

Hyödyntämällä Docuen sähköistä allekirjoitusta voit allekirjoittaa pöytäkirjan näppärästi älypuhelimellasi tai tietokoneellasi. Pöytäkirja myös arkistoituu automaattisesti palvelun suojattuun arkistoon, jolloin mapit, kynät ja tulostimet eivät ole tarpeellisia.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 16. marrask. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion