Asiakirjamallit

Toimitusjohtajasopimus, SV [Direktörsavtal]

Toimitusjohtaja vastaa yrityksen operatiivisesta johtamisesta ja moni yritys henkilöityykin toimitusjohtajaansa. Toimitusjohtajan tehtävät ja asema on pääpiirteittäin säännelty osakeyhtiölaissa. Erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa voidaan tarkemmin sopia toimisuhteen ehdoista. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Toimitusjohtajasopimuksella voidaan täydentää ja tarkentaa osakeyhtiölakia

Toimitusjohtajasopimuksella voidaan täydentää – mutta ei poiketa – osakeyhtiölain pakottavasta sääntelystä, kuten hallituksen ja toimitusjohtajan välisistä valtasuhteista.

Toimitusjohtajasopimuksissa on mahdollista huomioida yrityskohtaisia tarpeita ja luoda molemminpuolista sopimukseen perustuvaa selvyyttä siitä, mitä toimisuhteessa saa ja pitää tehdä. Työtehtävien määrittelyn lisäksi toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi palkasta ja muista eduista, salassapidosta, kilpailukiellosta ja mahdollisuudesta sivutoimiin.

Mitä malliehtoja Docuen toimitusjohtajasopimuksen malli sisältää?

Docuen toimitusjohtajasopimuksen malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot. Hyödynnä ruotsinkieliset malliehdot esimerkiksi seuraaviin – ja lukuisiin muihin – tilanteisiin:

  • Toimisuhteen kesto
  • Toimitusjohtajan tehtävät ja työaika
  • Palkka, etuudet, vakuutukset
  • Vuosiloma
  • Sivutoimet
  • Salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto
  • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
  • Riitojen ratkaisu

Palvelumme ohjeistaa sinua asiakirjan laatimisessa ja eri kohdissa huomioitavista asioista. Voit tarvittaessa muokata malliehtojamme tai täydentää niitä itse muotoilemillasi ehdoilla.

Miten toimitusjohtajasopimus allekirjoitetaan?

Sopimus voidaan viimeistellä sähköisellä allekirjoituksella. Allekirjoitus todistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden. Tarkka allekirjoitusajankohta käy sähköisestä allekirjoituksesta täsmällisemmin ilmi kuin kynällä tehdystä allekirjoituksesta.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion