Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja

Henkilöstöanti on tapa palkita henkilöstöä siitä, että yhtiön arvo nousee tulevaisuudessa. Päätöksen annista tekee pääsääntöisesti yhtiökokous, mutta yhtiökokous voi valtuuttaa myös hallituksen tekemään anteja.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Henkilöstöannin tavoitteena on henkilökunnan sitouttaminen

Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilöstölleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilöstöanti on tapa palkita henkilöstöä siitä, että yhtiön arvo nousee tulevaisuudessa. Näin saadaan vahvempi kannustin henkilöstölle myötävaikuttaa kaikkiin toimiin, joilla yhtiön arvoa saadaan kasvatettua.

Henkilökunnalle tarjottavien osakkeiden merkintähinta on monesti osakkeen käypää hintaa alempi – osakkeita saatetaan tarjota jopa ilmaiseksi. Ennen merkintähinnan päättämistä kannattaa pyrkiä huolellisesti arvioimaan, mikä on osakkeen käypä arvo. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden vuoksi arvokkaan yhtiön osakkeiden jakaminen ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi vaatii vahvat perusteet.

Hallitus saa päättää annista suoraan vain, jos yhtiökokous on antanut sille valtuutuksen

Henkilöstöanti edellyttää muiden suunnattujen osakeantien tapaan lähtökohtaisesti määräenemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa, eli annin tulee saada kannatus vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Osakeannit eivät siis lähtökohtaisesti kuulu hallituksen toimivaltaan. Jos yhtiökokous on kuitenkin valtuuttanut hallituksen järjestämään osakeanteja, hallitus voi toimia valtuutuksen rajoissa.

AJANKOHTAISTA: henkilökunta sai merkittävän veroedun 1.1.2021

Jos henkilöstö saa osakeannissa merkitä osakkeita alle niiden käyvän arvon, katsoo Verohallinto "alennuksen" pääsääntöisesti työntekijän verotettavaksi ansiotuloksi. 1.1.2021 voimaan astuneen poikkeussäännön myötä osakeyhtiön uusia osakkeita merkittäessä veronalaista ansiotuloa muodostuu kuitenkin vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa osakkeelle lasketun matemaattisen arvon. Tämä matemaattinen arvo lasketaan ennen osakeannin merkintäajan alkamista viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain perusteella (9 §).

Esimerkki: Jos osakkeen käypä arvo lähiaikoina tehtyihin kauppoihin perustuen on 8,50 €, mutta osakkeen matemaattinen arvo on 2,50 €, veronalaista ansiotuloa kertyy vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa 2,50 €.

Matemaattinen arvo perustuu yhtiön varallisuuseriin sen edellisen tilikauden mukaisessa taseessa. Uusi veroetu luo hyviä mahdollisuuksia sitouttamiseen erityisesti monissa kasvavissa teknologiayhtiöissä, koska niiden taseissa on tyypillisesti huomattavia tappioita eikä tase pysy muutenkaan kasvuvauhdin perässä. Osakkeen matemaattinen arvo voi olla tällaisissa tapauksissa huomattavasti alempi kuin osakkeen käypä arvo.

Yleiset edellytykset uudelle veroedulle:

  1. Etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.
  2. Työnantaja ei ole pörssiyhtiö.
  3. Osakkeita merkitsevän verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ei ylitä 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiössä.

Docuen palvelussa panet henkilöstöannin toimeen vaivattomasti

Palvelumme älykkäät pöytäkirjapohjat sisältävät juristien laatimat mallikirjaukset kymmeniin eri osakeannin tilanteisiin. Voit hiirenklikkauksin valita omaan pöytäkirjaasi ne kirjaukset, jotka tarvitset.

Tällä pöytäkirjapohjalla voit laatia juridisesti pätevät kirjaukset mihin tahansa seuraavista tilanteista:

  1. Hallitus päättää henkilöstöannista suoraan yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla (hallitukselle on siis jo aiemmin annettu valtuutus, jota se nyt käyttää)
  2. Hallitus vasta esittää henkilöstöantia yhtiökokoukselle (anti ei ole siis vielä sitova ja pätevä). Huomaa, että palvelussamme on erillinen asiakirjamallinsa henkilöstöannista päättämiseen yhtiökokouksessa.
  3. Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään henkilöstöannista myöhemmin.
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group