Asiakirjamallit

Aiesopimus, SV [Avsiktsförklaring]

Aiesopimuksella osapuolet sitoutuvat tavoittelemaan yhdessä tietynlaista kauppaa tai muuta sopimusta. Tämä asiakirjamalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 10.3.2023

Ilmaise kiinnostuksesi myöhemmästä sopimuksesta aiesopimuksella

Aiesopimus (sve. avsiktsförklaring, engl. letter of intent) tehdään osapuolten harkitessa yhteistyötä ilman että sitovan sopimuksen solmiminen olisi vielä ajankohtaista. Tällöin he voivat laatia juridisesti sitomattoman aiesopimuksen.

Aiesopimuksessa ilmaistaan tyypillisesti osapuolten tavoitteet tuleville sopimusneuvottelulle. Monesti aiesopimukseen kirjataan myös lopullisen, mahdollisen sopimuksen ehtojen pääpiirteet, jos ne ovat jo siinä vaiheessa hahmottuneet.

Esimerkki: Pääomasijoitusyhtiö X harkitsee sijoittamista pieneen lupaavalta vaikuttavaan kasvuyritykseen Y. Alustavat neuvottelut sijoituksen ehdoista on jo käyty. X haluaa ennen sijoitusta kuitenkin tutustua Y:n hallintoon syvällisen juridis-taloudellisen tarkastuksen kautta (ns. due diligence -tarkastus). Tällöin osapuolet laativat aiesopimuksen – sijoitusterminologiassa yleensä term sheet – jossa ilmaistaan vaihteluväli sijoituksen arvolle sekä ennalta määritellyt varaukset, joiden on toteuduttava sijoituksen toteutumiseksi. Sopimus on suhteellisen pitkä ja osin melko yksityiskohtainenkin. Luonteeltaan se on silti juridisesti sitomaton aiesopimus.

Laadi ruotsinkielinen aiesopimus hetkessä

Palvelussamme voit laatia omaan tilanteeseesi sopivan aiesopimuksen. Sopimusmallimme sisältää juristien laatimat ruotsinkieliset mallisisällöt, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat. Lisäksi palvelu neuvoo sinua eri kohtien merkityksestä ja niiden valinnassa huomioitavista seikoista.

Tämä aiesopimuksen ruotsinkielinen malli soveltuu tavaran kauppaan. Muissa tilanteissa voit hyödyntää muita, tilanteeseesi sopivia sopimusmallejamme:

Palvelusta löydät myös oman esisopimuksen mallin.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 10.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023