Asiakirjamallit

Aiesopimus, SV [Avsiktsförklaring]

Aiesopimuksella osapuolet sitoutuvat tavoittelemaan yhdessä tietynlaista kauppaa tai muuta sopimusta. Tämä asiakirjamalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 7.3.2024

Ilmaise kiinnostuksesi myöhemmästä sopimuksesta aiesopimuksella

Aiesopimus (sve. avsiktsförklaring, engl. letter of intent) tehdään osapuolten harkitessa yhteistyötä ilman että sitovan sopimuksen solmiminen olisi vielä ajankohtaista. Tällöin he voivat laatia juridisesti sitomattoman aiesopimuksen.

Aiesopimuksessa ilmaistaan tyypillisesti osapuolten tavoitteet tuleville sopimusneuvottelulle. Monesti aiesopimukseen kirjataan myös lopullisen, mahdollisen sopimuksen ehtojen pääpiirteet, jos ne ovat jo siinä vaiheessa hahmottuneet.

Esimerkki: Pääomasijoitusyhtiö X harkitsee sijoittamista pieneen lupaavalta vaikuttavaan kasvuyritykseen Y. Alustavat neuvottelut sijoituksen ehdoista on jo käyty. X haluaa ennen sijoitusta kuitenkin tutustua Y:n hallintoon syvällisen juridis-taloudellisen tarkastuksen kautta (ns. due diligence -tarkastus). Tällöin osapuolet laativat aiesopimuksen – sijoitusterminologiassa yleensä term sheet – jossa ilmaistaan vaihteluväli sijoituksen arvolle sekä ennalta määritellyt varaukset, joiden on toteuduttava sijoituksen toteutumiseksi. Sopimus on suhteellisen pitkä ja osin melko yksityiskohtainenkin. Luonteeltaan se on silti juridisesti sitomaton aiesopimus.

Laadi ruotsinkielinen aiesopimus hetkessä

Palvelussamme voit laatia omaan tilanteeseesi sopivan aiesopimuksen. Sopimusmallimme sisältää juristien laatimat ruotsinkieliset mallisisällöt, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat. Lisäksi palvelu neuvoo sinua eri kohtien merkityksestä ja niiden valinnassa huomioitavista seikoista.

Tämä aiesopimuksen ruotsinkielinen malli soveltuu tavaran kauppaan. Muissa tilanteissa voit hyödyntää muita, tilanteeseesi sopivia sopimusmallejamme:

Palvelusta löydät myös oman esisopimuksen mallin.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 7.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion