Asiakirjamallit

Kauppakirja, liiketoiminta, SV [Köpebrev, överlåtelse av rörelse]

Tämä asiakirjamalli sisältää mallisisällöt liiketoimintakauppaan. Sisällöt ovat ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Liiketoimintakaupassa myydään nippu varallisuuseriä

Liiketoiminnan kaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Toinen nimitys liiketoimintakaupalle on substanssikauppa. Tämä on hyvin kuvaava nimitys, sillä kaupan kohteena ovat erilliset omaisuuserät eli “liiketoiminnan ainekset”, kuten tavarat, sopimukset ja immateriaalioikeudet. Osakekaupassa sitä vastoin kaupan kohteena on kokonaisen yrityksen omistusoikeus.

Liiketoimintakaupan riskit ovat osakekauppaa pienemmät

Ostajan kannalta liiketoimintakauppa on monelta osin osakekauppaa vähäriskisempi, sillä kaupan mukana ei siirry muuta kuin kauppakirjassa määritelty operatiivinen liiketoiminta nykytilassaan. Jos taas ostat osakekaupalla kokonaisen yrityksen, siirtyvät kaupan kohteena olevan yrityksen ”menneisyyden synnit” kaupan mukana. Tällaisia syntejä voivat olla esimerkiksi kaupantekohetkellä tuntemattomat velat taikka vanhoille asiakkaille jälkikäteisesti syntyvät virhevastuut, joista ei ole kaupantekohetkellä edes voinut olla tietoinen.

Kiinnitä erityishuomiota omaisuuserien määrittelyyn

Liiketoiminnan kauppakirjassa on tärkeää määritellä kaupan kohteena oleva liiketoiminta kaikkine omaisuuserineen riittävän tarkasti. Liiketoiminnan kaupassa ei nimittäin myydä osakekaupan tapaan könttänä koko yritystä, vaan ainoastaan osapuolten erikseen määrittämät liiketoiminnan varat, velat, oikeudet ja velvoitteet.

Miten laadin ruotsinkielisen liiketoiminnan kauppakirjan Docuella?

  1. Valitse pikavalintojen avulla, mitä ehtoja haluat kauppakirjaasi (esim. omistusoikeuden siirtyminen, myyjän vakuutukset liiketoiminnan tilasta, salassapito)
  2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella se muotoilee kauppakirjan tekstit automaattisesti
  3. Ohjeistamme eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon (esim. omistusoikeuden siirtymisen merkitys)
  4. Kun kauppakirja on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
  5. Kauppakirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, josta löydät sen myöhemmin nopeasti (myös toinen osapuoli saa oman digitaalisen sopimuskappaleensa)
  6. Palvelu tekee välitallennuksia jo luonnosteluvaiheessa, joten kauppakirjasi ei pääse katoamaan
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion