Juridisk kunskap

Sugen på att lära dig mer om juridik? Hitta området du är intresserad av bland våra artiklar

Ny

Mer

Artikel Uppdaterad 28 nov. 2023

3 olika saker att beakta vid internationella avtal

När en näringsidkare avser att avtala med en annan part i ett annat land finns det en del komplicerade frågor som ska behandlas. Det kan vara så att det andra landet har andra rättsregler eller en annan rättskultur, vilket innebär att avtalet måste redogöra för exempelvis vilket lands lag som tillämpas. Läs mer om 3 viktiga punkter för internationella avtal nedan.
Artikel Uppdaterad 29 sep. 2023

Standardvillkor – kom ihåg dessa 7

I kommersiella förhållanden är det vanligt att ta in standardvillkor i avtal som inte behöver vara föremål för individuell förhandling. I nedan artikel går vi igenom 7 viktiga villkor och förklarar varför det är bra att fokusera lite extra på dessa. Om du vill läsa mer om standardavtal, klicka här.
Artikel Uppdaterad 9 okt. 2023

Aktieägaravtal – exempel på viktiga klausuler

När du upprättar ett aktieägaravtal finns det en del klausuler du bör ha med för att säkra partsrelationen mellan delägarna och bolaget. Det kan vara allt från värvnings- och konkurrensförbud till villkor om sekretess. I den här artikeln kommer vi på Docue redogöra för en checklista över vilka klausuler du bör tänka på inför ett aktieägaravtal.
Artikel Uppdaterad 9 okt. 2023

Aktieägaravtal vs. kompanjonsavtal - vad är skillnaden?

Du kanske har hört talas om aktieägaravtal, kompanjonsavtal eller konsortialavtal, och undrar över varför de ofta nämns samtidigt och vad avtalen innebär. I den här artikeln kommer vi förklara mer ingående om hur aktieägaravtal, kompanjonsavtal och konsortialavtal fungerar och relaterar till varandra.
Artikel Uppdaterad 4 okt. 2023

Aktieförsäljning i fåmansbolag – kvalificerade andelar?

Om du planerar att sälja hela eller delar av ditt fåmansföretag bör du se till att både ta fram välskrivna aktieöverlåtelseavtal, men även läsa om de skatteregler som gäller och träffar en eventuell försäljningsvinst. Denna artikel* behandlar kvalificerade andelar i fåmansföretag vid försäljning av aktier.
Artikel Uppdaterad 29 sep. 2023

Ändring av bolagsordning – en guide

Dags att ändra bolagsordningen? Bolagsordningen fungerar som ett slags regelverk för bolaget. Beslut som strider mot bolagsordningen anses som huvudregel vara ogiltiga. Undgå detta genom att ändra bolagsordningen innan ni fattar sådana beslut. Nedan följer en guide om hur du ska göra när du behöver ändra bolagsordningen.
Artikel Uppdaterad 9 okt. 2023

Anställningsavtal för timanställda – vad bör jag tänka på?

När du som arbetsgivare skriver anställningsavtal är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller för varje anställningsform. Det är ett vanligt misstag att arbetsgivare uppfattar en timanställning som en av anställningsformerna enligt LAS. I praktiken reglerar man en timanställning genom en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning med oreglerad arbetstid och timlön.
Artikel Uppdaterad 29 sep. 2023

Hur skriver jag som arbetsgivare ett arbetsbetyg?

När en arbetstagare önskar söka ny anställning är det vanligt att denne ber om att få ut ett arbetsbetyg från sin arbetsgivare. Reglerna kring arbetsbetyg finns inte fastställda i lag, varför det kan vara klurigt att som arbetsgivare veta vad som bör beaktas. Nedan reder vi ut det viktigaste för dig som arbetsgivare att tänka när du upprättar ett arbetsbetyg.
Artikel Uppdaterad 29 sep. 2023

Arbetsgivare – lojalitetsplikten är inte ensidig

Lojalitetsplikten är ett återkommande ämne inom den arbetsrättsliga världen. Oftast refereras till arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, men även det motsatta är aktuellt. En arbetsgivares lojalitetsplikt blir speciellt aktuellt vid en potentiell uppsägning av en arbetstagare. Läs mer om arbetsgivarens lojalitetsplikt nedan.